plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu AWP z nagrodą od ministra

Dr n. o zdr. Klaudia Jakubowska, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunku pielęgniarstwo w Akademii Wincentego Pola, otrzymała tytuł „Specjalista 2022” za bardzo dobre wyniki z egzaminu specjalizacyjnego. Wyróżnienie przyznaje Ministerstwo Zdrowia.

– Bardzo mnie cieszy, że po raz pierwszy w ramach uroczystości „Specjalista Roku” uwzględniono pielęgniarki i położne. Jest to niezwykle cenne wyróżnienie dla naszej grupy zawodowej i niewątpliwie stanowi motywację do ustawicznego kształcenia i podnoszenia swoich kompetencji

– mówi dr Klaudia Jakubowska.

Dr Jakubowska otrzymała gratulacje za złożenie Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z najlepszym wynikiem w 2022 roku w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego.

Uroczystości odbyły się 21 października w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Listy gratulacyjne wręczał wyróżnionym Piotr Bromber, wiceminister zdrowia i Mariola Łodzińska, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Jak podaje ministerstwo, wyróżnienie za najwyższe wyniki z egzaminu otrzymało w kraju: 159 lekarzy, 1 farmaceuta, 8 diagnostów laboratoryjnych, 26 specjalistów w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz 103 pielęgniarki i położne.

Skip to content