plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Turystyce

Studia Podyplomowe

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Turystyce

Opis Studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kompetencje z zakresu: umiejętności menadżerskie, wiedzy z obszaru ekonomii, nauk o organizacji i zarządzania, turystyki i rekreacji, prawa, socjologii oraz postaw niezbędnych w zarządzaniu personelem w przedsiębiorstwach branży turystycznej. Ponadto oferta treści programowych i form kształcenia umożliwia nabycie umiejętności posługiwania się metodami i technikami kadrowymi oraz sprzyja rozwinięciu kompetencji interpersonalnych.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów będzie miał szansę stać się świadomym menedżerem wykorzystującym umiejętność zarządzania ludźmi na każdym szczeblu organizacji lub specjalistą w zakresie zarządzania personelem w komórkach personalnych. Pozna specyfikę i uwarunkowania sprawowania funkcji personalnej w branży turystycznej. Będzie także zdolny świadczyć profesjonalne usługi biznesowe związane z rozwiązywaniem problemów pracowniczych w szczególności w podmiotach związanych z turystyką i rekreacją.

Punkt rekrutacyjno – konsultacyjny:

Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
  • Godziny Otwarcia
  • poniedziałek - sobota8:00 – 16:00
  • +48 81 448 08 20
  • rekrutacja@pol.edu.pl
  • Biuro Rekrutacji, pok. nr 27 (parter)

wzór świadectwa studiów podyplomowych

Skip to content