plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Zapytanie ofertowe na rozbudowę budynku dydaktycznego Uczelni

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku dydaktycznego Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie mieszczącego się przy ul. Choiny 2 w Lublinie o nowy segment mieszczący Centrum Nauk Medycznych.

 

W zakres inwestycji wchodzi:

– rozbudowa budynku dydaktycznego z instalacjami wewnętrznymi (wod.-kan. i p.poż, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, ogrzewcza, elektryczne i teletechniczne)

– budowa dojść i dojazdów do istniejących i projektowanych obiektów budowlanych

– budowa stanowisk postojowych

– montaż wiaty śmietnikowej

– budowa zewnętrznej instalacji wodociągowej

– budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

– budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym i separatorem substancji ropopochodnych

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do zapytania ofertowego
nr 1/Rozbudowa/2022

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

Załącznik 11

Załącznik 12

Załącznik 13

Załącznik 14

Załącznik 15

Załącznik 16

Załącznik 17

Załącznik 18

Załącznik 19

 

Pytania i odpowiedzi (aktualizacja 19.01.2022)

Skip to content