plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Wsparcie Psychologiczne

Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie zapewnia niepełnosprawnym studentom wsparcia w sytuacji kryzysów zdrowia psychicznego. Celem działań jest również doradztwo zakresu efektywnego uczenia się i wykorzystania czasu studiów.

Psycholog reprezentujący Uczelnię:

  • – wspiera proces adaptacyjny, zapewnia integrację osób z niepełnosprawnościami ze społecznością akademicką,
  • – pomaga w wyrównaniu szans edukacyjnych,
  • – przeciwdziałała wykluczeniu,
  • – wspiera w dostosowywaniu procesu dydaktycznego do studentów o różnych potrzebach wynikających ze stanu zdrowia.
  • Psycholog:
  • mgr Katarzyna Kałczyńska
  • katarzyna.kalczynska@gmail.com
  • W czasie dyżuru chętnie udzielę porady związanej ze studiowaniem oraz pomogę rozwiać indywidualne problemy. Pamiętaj, iż zapewniam dyskrecję i przyjemną atmosferę.
Informacja

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych finansuje pomoc psychologiczną w ramach zadania zleconego organizacjom pozarządowym. Dzięki temu w całym kraju, w każdym z 16 województw, można skorzystać z porady psychologa lub terapeuty. Pomocy udziela 68 organizacji, a wsparcie dostępne jest w różnych formach, dostosowanych do Twoich potrzeb i sytuacji epidemicznej. Możesz wybrać spotkanie z psychologiem w Twoim domu, rozmowę online czy terapię indywidualną, w tym również z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych. Zgłoś się do swojego regionalnego oddziału PFRON, a otrzymasz informację, które organizacje w Twoim województwie świadczą pomoc psychologiczną lub odszukaj swoje województwo na liście.

Wsparcie psychologiczne finansowane przez PFRON ma na celu niwelowanie skutków izolacji i braku w czasie pandemii dotychczas istniejących możliwości uczestnictwa przez osoby niepełnosprawne w psychoterapii, spotkaniach w ramach grup wsparcia, grupowych zajęciach terapeutycznych, różnego rodzaju treningach czy integracji sensorycznej.

Skip to content