plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Terminy egzaminów Wychowanie fizyczne

UWAGA STUDENCI !!!

Informujemy, że studenci posiadający zaległości w płatnościach za czesne za bieżący semestr nie będą dopuszczeni do sesji egzaminacyjnej.

O-ZERÓWKA, E-EGZAMIN, EP-EGZAMIN POPRAWKOWY, Z-ZALICZENIE, ZP-ZALICZENIE POPRAWKOWE

STUDIA STACJONARNE

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

prof. Wojciech Czarny Edukacja zdrowotna Z 21.01.22 na zajęciach
mgr Małgorzata Freliga Psychologia wpisy 03.02.2022 15.00 s. 39
dr Małgorzata Gorzel Podstawy biologii człowieka ZP 10.02.2022 10.00 s. 76
mgr Krista Repelewska Teoria i metodyka piłki ręcznej Z 03.02.2022 11.00 s. 79
dr Jakub Dziadkowiec Teoria i metodyka pływania ZP 11.02.2022 9.45 s. 76
mgr Krzysztof Styczyński Ochrona własności intelektualnej wpisy 10.02.2022 14.00 – 16.00 s. 76
mgr Krista Repelewska Teoria i metodyka piłki ręcznej ZP 10.02.2022 11.00 s. 39
mgr Krzysztof Styczyński  Ochrona własności intelektualnej ZP + wpisy – TERMIN OSTATECZNY 17.02.2022 12.00 – 13.00 s. 82
mgr Krzysztof Styczyński Ochrona własności intelektualnej ZP +wpisy – TERMIN OSTSTECZNY 20.02.2022 15.15 – 14.15 s. 79

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

prof. Wojciech Czarny Antropologia Z 21.01.22 na zajęciach
prof. Adam Wilczewski Antropomotoryka E 11.02.2022 12.00 s. 76
mgr Bartosz Jesień Teoria i metodyka piłki siatkowej ZP 14.03.2022 16.45 online

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

mgr Grzegorz Wróblewski Teoria i metodyka piłki nożnej Z 11.02.2022 16.00 s. 77

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –pobierz

STUDIA NIESTACJONARNE

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

prof. Wojciech Czarny Edukacja zdrowotna Z 22.01.22 na zajęciach
prof. Jacek Skwarcz Technologia informacyjna E 06.02.2022 10.00 s. 67
dr Jakub Dziadkowiec Teoria i metodyka pływania ZP 11.02.2022 9.45 s. 76
mgr Krzysztof Styczyński Ochrona własności intelektualnej wpisy 10.02.2022 14.00 – 16.00 s. 76
mgr Krzysztof Styczyński  Ochrona własności intelektualnej ZP + wpisy 17.02.2022 12.00 – 13.00 s. 82
mgr Krzysztof Styczyński Ochrona własności intelektualnej ZP + wpisy 20.02.2022 – termin OSTATECZNY 13.15 – 14.15 s. 79

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

prof. Wojciech Czarny Pracownia kierunkowa Z 22.01.22 na zajęciach
prof. Wojciech Czarny Antropologia Z 22.01.22 na zajęciach
prof. Adam Wilczewski Antropomotoryka E 19.02.2022 15.00 s.

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ -pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

mgr Grzegorz Wróblewski Teoria i metodyka piłki nożnej Z 11.02.2022 16.00 s. 77

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ -pobierz

Skip to content