plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Terminy egzaminów Turystyka i rekreacja I stopnia

UWAGA STUDENCI !!!

Informujemy, że studenci posiadający zaległości w płatnościach za czesne za bieżący semestr nie będą dopuszczeni do sesji egzaminacyjnej.

O-ZERÓWKA, E-EGZAMIN, EP-EGZAMIN POPRAWKOWY, Z-ZALICZENIE, ZP-ZALICZENIE POPRAWKOWE

STUDIA STACJONARNE

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Andrzej Pawłowski Podstawy turystyki wpisy 04.02.2022 16:00-17:00 s.79
dr hab. Leopold Dolecki Usługi i zagospodarowanie turystyczne E 04.02.2022 10:30-12:00 online
dr Monika Hurba Historia turystyki i międzynarodowy ruch turystyczny E 08.02.2022 16:00 online
dr Elżbieta Moskal Podstawy geografii fizycznej E 03.02.2022 16:00 online
mgr Agnieszka Szewczyk Podstawy hotelarstwa E 09.02.2022 11:00- 11:45 online
dr Agnieszka Maciocha Język polski E 11.02.2022 11:30-13:00 online
mgr Krystyna Repelewska Podstawy rekreacji      ZP 10.02.2022      10:00 s.39
dr Agnieszka Maciocha Język polski     EP 22.02.2022      12:15-14:00 s.28
dr hab. Leopold Dolecki Usługi i zagospodarowanie turystyczne     EP dla osób,  które nie podchodziły wcześniej do egzaminu. 08.04.2022 10:30 – 11:30 online

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

dr Andrzej Pawłowski Geografia turystyczna wpisy 04.02.2022 16:00-17:00 s.79
mgr Joanna Paczos Pilotaż i przewodnictwo turystyczne – zaliczenie ustne Z 03.02.2022 11:00 online EDUPORTAL
mgr Wiesław Czerniec Turystyka wiejska Z 04.02.2022 termin nadsyłania prac na adres e-mail -> wczerniec@gmail.com
mgr Agnieszka Szewczyk Obsługa gości w hotelarstwie i gastronomii E 07.02. 2022 11:00-11:45 online
prof. Bogusław Sawicki Agroturystyka i Turystyka wiejska EP 11.02.2022 8:45-9:30 s.28
mgr Wiesław Czerniec Turystyka wiejska Z 20.02.2022 termin nadsyłania prac na adres e-mail -> wczerniec@gmail.com
dr Agnieszka Maciocha Język polski EP 22.02.2022 12:15-14:00 s.28
mgr Wiesław Czerniec Turystyka wiejska wpisy 25.02.2022

WAŻNE!

Do tego dnia proszę złożyć indeksy do Dziekanatu i wysłać zaległe prace

14:00-15:00 Dziekanat s.42
prof. Bogusław Sawicki Agroturystyka i Turystyka wiejska     EP 3.03.2022 9:45-11:15 S.79

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –pobierz

 

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

mgr Denys Miroshnikov Finanse przedsiębiorstwa turystycznego 16.09.2021 15:00 – 16:00 s.27
dr Grzegorz Krawczyk Ekonomika turystyki E 31. 01.2022 10:00 – 12:00 online
mgr Katarzyna Prościńska Technologia gastronomiczna Z + wpisy 02.02.22 10.30 – 12.00 s. 28
mgr Krzysztof Styczyński Prawo i ochrona własności intelektualnych E 27.01.2022 19:30 – 20:15 online
prof. Rafał Nadulski Technologia gastronomiczna E 02.02.2022 18:00 online
dr Grzegorz Krawczyk Ekonomika turystyki EP 07.02.2022 10:00 online
prof. Rafał Nadulski Technologia gastronomiczna EP 07.02.2022         18:15 online
dr Władysław Rompała Podstawy statystyki EP 10.02.2022 10:30- 12:15 s.28
dr Grzegorz Krawczyk Ekonomika turystyki EP +wpisy 14.02.2022 14:30-15:00 s.68
mgr Krzysztof Styczyński Prawo i ochrona własności intelektualnych EP + wpisy – TERMIN OSTATECZNY 17.02.2022 12.00 – 13.00 s. 82
mgr Krzysztof Styczyński Prawo i ochrona własności intelektualnych EP + wpisy – TERMIN OSTATECZNY 20.02.2022 13.15 – 14.15 S. 79

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ –pobierz

STUDIA NIESTACJONARNE

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ – pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ -pobierz

Imię i nazwisko wykładowcy

Nazwa przedmiotu

Rodzaj

Data

Godzina

Sala

ZESTAWIENIE WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ -pobierz

Skip to content