plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Szczepienie przeciw COVID-19

Informujemy, że zgodnie z wydanym przez Ministra Zdrowia komunikatem jest możliwość zaszczepienia się 3 dawką szczepionki przeciw COVID-19. Wszystkie zainteresowane i uprawnione zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia osoby proszone są o zgłaszanie się na prowadzoną przez naszą Uczelnię listę.

Zgodnie z Komunikatem Ministra Zdrowia osobami uprawnionymi są:
– osoby, które ukończyły 50 rok życia,
– studenci kierunków medycznych,
– pracownicy Akademickiego Centrum Fizjoterapii,
– pracownicy, którzy jeżdżę ze studentami na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe do szpitali.

 

Przypominającą dawkę należy podać nie wcześniej niż 6 miesięcy od ukończenia pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19.

 

Zgłoszenia PRACOWNIKÓW można wysyłać na adres uczelni info@wssp.edu.pl
Tytuł emaila – Szczepienie COVID- 19, III dawka
Deklaracja powinna zawierać:

  • Imię i nazwisko
  • Pesel
  • Numer telefonu

 

Zgłoszenia STUDENTÓW można wysyłać na adres emailowy dziekanatu (studenci polskojęzyczni – wfiz@wssp.edu.pl, studenci anglojęzyczni – vaccinationsvpu@gmail.com)
Tytuł emaila – Szczepienie COVID- 19, III dawka
Deklaracja powinna zawierać:

  • Imię i nazwisko
  • Pesel
  • Numer telefonu

 

Przypominającą dawkę należy podać nie wcześniej niż 6 miesięcy od ukończenia pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19. Dedykowaną szczepionką do realizacji szczepienia przypominającego jest szczepionka Comirnaty Pfizer-BioNTech,niezależnie od rodzaju szczepionki (Pfizer/AstraZeneca/Moderna/Johnson&Johnson) zastosowanej uprzednio podczas szczepienia podstawowego I i II dawką. Jednocześnie te osoby spełniające kryterium podania dawki przypominającej, zgodnie z rekomendacją Rady Medycznej, są uprawnione do otrzymania dawki przypominającej (preparatem Comirnaty) z zachowaniem odstępu minimum 6 miesięcy po ukończeniu pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19. Decyzje o realizacji szczepienia u takich pacjentów każdorazowo podejmuje lekarz.

 


Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia
w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą1 oraz dawką
dodatkową uzupełniającą2 schemat podstawowy.

 

Pełna treść komunikatu

Minister Zdrowia informuje, że mając na uwadze zalecenia Rady Medycznej, rozpoczął się proces wystawiania skierowań do e-rejestracji na szczepienia dawką przypominającą dla wszystkich osób, które ukończyły 50 rok życia oraz pracowników ochrony zdrowia mających bezpośredni kontakt z pacjentem lub w warunkach laboratoryjnych z materiałem zakaźnym SARS-CoV-2. Środowisko uprawnionych do przyjęcia szczepienia pracowników ochrony zdrowia nie należy ograniczać wyłącznie do określonej w ustawie grupy zawodów medycznych. Do przyjęcia szczepienia uprawnieni są również pracownicy zatrudnieni w szeroko pojętej opiece zdrowotnej (niezależnie od formy zatrudnienia) wykonujący zawody niemedyczne w tym personel pomocniczy czy administracyjny placówek leczniczych taki jak przykładowo rejestrator czy salowa pod warunkiem, że charakter wykonywanej przez nich pracy polega na bezpośrednich kontaktach z pacjentem lub w warunkach laboratoryjnych z materiałem zakaźnym SARS-CoV-2. Ponadto, uprawnieni do przyjęcia szczepienia dawki przypominającej są również uczniowie szkół oraz studenci uczelni, którzy podczas praktycznych zajęć dydaktycznych mają bezpośredni kontakt z pacjentem. Przypominającą dawkę należy podać nie wcześniej niż 6 miesięcy od ukończenia pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19. Dedykowaną szczepionką do realizacji szczepienia przypominającego jest szczepionka Comirnaty Pfizer-BioNTech, niezależnie od rodzaju szczepionki (Pfizer/AstraZeneca/Moderna/Johnson&Johnson) zastosowanej uprzednio podczas szczepienia podstawowego I i II dawką. Osoby z zaburzeniami odporności zaszczepione szczepionką Vaxzevria (AstraZeneca) albo COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson) nie otrzymują dawki dodatkowej uzupełniającej w podstawowym schemacie szczepienia. Jednocześnie te osoby spełniające kryterium podania dawki przypominającej, zgodnie z rekomendacją Rady Medycznej, są uprawnione do otrzymania dawki przypominającej (preparatem Comirnaty) z zachowaniem odstępu minimum 6 miesięcy po ukończeniu pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19. Decyzje o realizacji szczepienia u takich pacjentów każdorazowo podejmuje lekarz.

 

Informacje dodatkowe
– Nie ustalono przydatności testów serologicznych do oceny odpowiedzi immunologicznej na szczepienie. Nie zaleca się wykonywania badań serologicznych w celu oceny odpowiedzi na szczepienie przed podaniem dawki przypominającej.
– W przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania lekarz w punkcie szczepień może samodzielnie wystawić e-skierowanie na szczepienie osobom uprawnionym.
–  Do czasu wydania decyzji przez Komisję Europejską (na podstawie ustaleń Komisji Europejskiej, Rady i Parlamentu Europejskiego) w sprawie przedłużenia ważności Unijnych Certyfikatów COVID-19 dla osób, które przyjmą kolejną dawkę szczepionki, ważność wystawionych certyfikatów nie ulega zmianie.

Schematy szczepienia oraz odstęp podania dawki dodatkowej uzupełniającej u osób z poważnymi zaburzeniami odporności zostały podane w komunikacie nr 11 Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2021 r. https://www.gov.pl/web/zdrowie/Komunikat-wsprawie-szczepien-przeciw-COVID-19-dawka-dodatkowa Rejestracja tej grupy pacjentów trwa od 1 września 2021 r.

 

 

Źródło:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-nr-12-ministra-zdrowia-w-sprawie-szczepien-przeciw-covid-19-dawka-przypominajaca-oraz-dawka-dodatkowa-uzupelniajaca-schemat-podstawowy

Skip to content