plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Szczepienie przeciw COVID-19 dla studentów

Wyższa Szkoła Społeczno – Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie informuje, że studenci kierunków medycznych – fizjoterapia i pielęgniarstwo, powinni zaczepić się przeciw COVID-19 w związku z uczestnictwem w zajęciach klinicznych i praktykach zawodowych odbywających się w szpitalach i placówkach służby zdrowia.

W terminie do 12.01.2021 r. studenci winni przekazać na adres e -mailowy dziekanatu wfiz@wssp.edu.pl deklarację przystąpienia poprzez przesłanie następujących informacji:

-imię i nazwisko
-kierunek i rok studiów
-pesel
-numer telefonu kontaktowego

Skip to content