plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

System oceniania – Konwersja ocen

KONWERSJA OCEN ZAGRANICZNYCH NA OCENY W AWP

(OBOWIĄZUJĄCA DLA PROGRAMU ERASMUS+)

Tabela statystycznego rozkładu ocen przyznawanych w uczelni zgodnie z wytycznymi zawartymi w sekcji 4.3 „Przewodnika dla użytkowników systemu ECTS” (http://czytelnia.frse.org.pl/przewodnik-dla-uzytkownikow-systemu-ects-2015zgodna z Regulaminem studiów obowiązującym w AWP.

Ocena Definicja ECTS grade % of successful students normally achieving the grade

 

studentów odnoszących sukcesy, którzy normalnie osiągają ocenę

5,0 Very good/Excellent – outstanding performance A 10
4,5 Better than good – above the average standard but with some errors B 25
4,0 Good – generally sound work with a number of notable errors C 30
3,5 Satisfactory – fair but with significant shortcomings D 25
3,0 Sufficient – performance meets the minimum criteria E 10
2,0 Failed – some more work required before the credit can be awarded; considerable further work required F

 

ECTS credits:

1 full academic year  = 60 credits
1 semester   =   30 credits
1 term/trimester =   20 credits

Belgia
17 – 20 = bdb
16 – 15 = db+
14 – 13 = db
12 – 11 = dst+
10 – 9 = dst
poniżej 9 = ndst

Cypr
8,1 – 10,0 = bdb
6,5 – 8,0 = db+
5,5 – 6,49 = db
5,0 – 5,49 = dst
poniżej 5,49 = ndst

Finlandia
5 = bdb
4 = bdb
3 = db
2 = dst+
1 = dst
0 = ndst

Francja
17 – 20 = bdb
14 – 15 = db+
12 – 13 = db
11 – 12 = dst+
10 – 10,9 = dst
0 – 9,8 = ndst

Hiszpania
9.6- 10 = Matricula de honor = bdb
9 -10 = Sobresaliente = bdb
7– 8.9 = Notable = db
5 – 6.9 = Aprobado = dst
0 – 4.9 = Suspenso = ndst

Holandia
9 – 10 = bdb
8 – 8.9 = db+
7 – 7.9 = db
6 – 6.9 = dst+
5.5 – 5.9 = dst
Poniżej 5.5 = ndst

Islandia
9-10 = bdb
8.0 – 8.9 = db+
7,0-7,9 = db
5,1 – 6,9 = dst+
5,0 = dst
0-4,9 = ndst

Litwa
10-9 = bdb
8 = db plus
7 = db
6 = dst plus
5 = dst
Poniżej 5 = ndst

Łotwa
10 – 8 = bdb
7 = db plus
6 = db
5 = dst plus
4 = dst
3 – 1 = ndst

Niemcy
13 – 18 lub 1,0 – 2,0 = bdb
12 lub 2,3 = db+
9 – 11 lub 2,7 – 3,0 = db
8 lub 3,3 = dst+
4 – 7 lub 3,7 – 4,0 = dst
0 – 3 lub 5,0 = ndst

Portugalia
15.5-20 = bdb
13,5-15.4 = db
10-13.4= dst
0-9.9 = ndst

Turcja
81%-100% = bdb
76%-80% = db+
66% – 75% =db
61%-65%= dst+
51%-60%= dst
0%-50%= ndst

Włochy
27 – 30  = bdb
24-26 = db+
21-23= db
19-20 = dst+
18 = dst
0 – 17 = ndst

Skip to content