plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Pedagogika specjalna

Program praktyk dla kierunku Pedagogika specjalna

 

Praktyka Asystencka pobierz >>

 

Praktyka Opiekuńczo – Wychowawcza pobierz >>

Praktyka Przedmiotowo – Metodyczna pobierz >>

Skip to content