plREKRUTACJA 2023 / 2024 - DOŁĄCZ DO NAS

Pedagogika specjalna

Program praktyk dla kierunku Pedagogika specjalna

 

Praktyka Asystencka pobierz >>

 

Praktyka Opiekuńczo – Wychowawcza pobierz >>

Praktyka Przedmiotowo – Metodyczna pobierz >>

Skip to content