plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Spotkanie z delegacją Wojskowego Szpitala Klinicznego SPZOZ Lublin

Wczoraj, czyli 16 marca 2023 roku mieliśmy niezwykłą okazję gościć przedstawicieli Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie, którzy odwiedzili naszą Akademię.

Spotkanie było wyjątkowe, ponieważ mieliśmy okazję wymienić się spostrzeżeniami na temat edukacji oraz poznać najnowsze trendy w dziedzinie medycyny. Było to dla nas niezwykle inspirujące i pouczające doświadczenie!

Chcielibyśmy również serdecznie podziękować za przybycie naszym wspaniałym gościom:

  • Naczelnej Pielęgniarce – dr n. med. Lidii Sierpińskiej
  • Komendantowi Szpitala – płk dr. n. biol. Aleksandrowi Michalskiemu
  • Zastępcy Komendanta ds. Lecznictwa – płk lek. med. Piotrowi Poznańskiemu
  • Zastępcy Komendanta ds. Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego, Rzecznikowi Prasowemu – płk mgr inż. Bogusławowi Piątkowi

W spotkaniu brały udział władze naszej uczelni w składzie:

  • Rektor Uczelni: dr hab. Mariusz Korczyński, prof. AWP
  • Prezydent Uczelni: doc. Henryk Stefanek
  • Wiceprezydent, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych: dr Mateusz Stefanek, prof. AWP

Dziękujemy naszym gościom za przybycie i cieszymy się, że mieliśmy okazję porozmawiać na tak ważne tematy

Skip to content