plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Relacja z XXV Konwentu Przewodniczących Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

W dniach 23-25.11.2018 r. przedstawiciele Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie brali udział w XXV Konwencie Przewodniczących Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, który miał miejsce w Warszawie. Podczas pobytu tam, nasi przedstawiciele w składzie: Kamila Gilewicz – Przewodnicząca Samorządu Studenckiego, Oleksandra Pozniak – Wiceprzewodnicząca Samorządu Studenckiego, Dmytro Sikorskyi – Wiceprzewodniczący Samorządu Studenckiego ds. Sportowych i Naukowych mieli okazję m.in. uczestniczyć w szkoleniach z zakresu Nowej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym. Ponadto brali udział w Gali Nagród Środowiska Studenckiego ProJuvenes, która miała miejsce w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Gala ta jest stałym wydarzeniem towarzyszącym Konwentowi Przewodniczących Parlamentu Studentów RP, podczas której środowisko studenckie przyznaje nagrody za m.in.: działalność na rzecz Szkolnictwa Wyższego w Polsce, wspieranie inicjatyw prostudenckich w Polsce oraz za działalność kulturową, naukową i sportową w środowisku akademickim w Polsce. Kolejnym wydarzeniem towarzyszącym XXV Konwentowi Przewodniczących Samorządów Studenckich, w którym brali udział nasi przedstawiciele był Zjazd Delegatów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24.11.2018 r. Podczas Sesji Zwyczajnej Zjazdu Delegatów PSRP nasi przedstawiciele brali m.in. udział w głosowaniu na stanowisko nowego Przewodniczącego PSRP, opiniowaniu nowego Statutu PSRP oraz poznawali specyfikę pracy w Organie Uchwałodawczym Parlamentu Studentów RP.

Całe wydarzenie było okazją dla Przedstawicieli Samorządu Studenckiego WSSP do nawiązania ciekawych znajomości, podniesienia swoich kompetencji i zdobycia cennego doświadczenia, dzięki któremu będą mogli efektywniej pracować na rzecz Społeczności Akademickiej naszej Uczelni.

 

Skip to content