plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Regionalny Program Rozwoju WSSP w Lublinie

REGIONALY PROGRAM ROZWOJU WSSP W LUBLINIE

Szczegóły projektu:

Okres realizacji projektu: od: 2019-04-01 do: 2023-03-31
Wartość projektu: 7 376 971,80 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 7 155 662,63 zł

Cel Projektu:

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w Wyższej Szkoły Społeczno–Przyrodniczej im.Wincentego Pola w Lublinie i zwiększenie szans absolwentów uczelni na rynku pracy.

Projekt obejmie realizację 3 modułów :

I. Kompetencje

Organizacja i realizacja wsparcia w celu podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym

Zadanie 1: Szkolenia i warsztaty – 72 osób (50K i 22M)
Zadanie 2: Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym – 50 osób (35K i 15M)

II. Staże

Zadanie 3: Organizacja i realizacja staży – 15 osób (15K)

III. Zarządzanie

Organizacja i realizacja działań wspierających procesy zarządzania na Uczelni

Zadanie 4: Szkolenia dla kadry dydaktycznej 30 osób (20K i 10M)
Zadanie 5: Szkolenia dla kadry kierowniczej i administracyjnej 23 osoby (18K i 5M)
Zadanie 6: Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania Uczelnią – zarządzanie organizacją 1 uczelnia
 
Uzyskaj więcej informacji – skontaktuj się z nami:

‏‏‎ mgr Dominika From
81 448 08 20, 81 740 72 40 w.46
e-mail: rekrutacja@wssp.edu.pl

Skip to content