plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Promocja Zdrowia z Edukacją Zdrowotną

Studia Podyplomowe

Promocja Zdrowia z Edukacją Zdrowotną

Adresat studiów
 • nauczycieli, wychowawców, opiekunów, osób duchownych,
 • pracowników samorządów i administracji,
 • pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznych,
 • pracowników organizacji pozarządowych i firm ubezpieczeniowych,
 • pracowników służb mundurowych.
Sylwetka absolwenta:
Studia przygotowują absolwentów do:
 • rozpoznawania i eliminowania czynników środowiskowych, zagrażających życiu i zdrowiu,
 • organizowania środowiska życia i pracy w aspekcie założeń promocji zdrowia,
 • pełnienia roli leadera promocji zdrowia w środowisku życia i pracy,
 • projektowania, realizacji i oceny programów edukacyjno – zdrowotnych,
 • projektowania materiałów edukacyjnych o problematyce zdrowotnej,
 • czynnego udziału w pracy zespołów interdyscyplinarnych, zajmujących się zdrowiem publicznym,
 • udzielania pomocy przedlekarskiej w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia,
 • wspierania osób zdrowych i z deficytem zdrowia w ich rozwoju,
 • podejmowania świadomych i trafnych decyzji życiowych i zawodowych z uwzględnieniem przesłanek zdrowotnych,
 • aplikowania do funduszy krajowych i europejskich, dostępnych w obszarze zdrowia.
Przedmioty realizowane w ramach studiów:

Punkt rekrutacyjno – konsultacyjny:

Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
 • Godziny Otwarcia
 • poniedziałek - sobota8:00 – 16:00
 • +48 81 448 08 20
 • rekrutacja@pol.edu.pl
 • Biuro Rekrutacji, pok. nr 27 (parter)

wzór świadectwa studiów podyplomowych

 • Nauka o zdrowiu, rozwoju człowieka i procesach życiowych,
 • Psychologia zdrowia.
 • Socjologia zdrowia, choroby i medycyny.
 • Etyka medyczna.
 • Promocja zdrowia.
 • Choroby społeczne, cywilizacyjne i patologie społeczne.
 • Epidemiologia chorób zakaźnych i niezakaźnych.
 • Metodyka edukacji zdrowotnej.
 • Zdrowie publiczne.
 • Organizacja, zarządzanie i finansowanie w ochronie zdrowia.
 • Ratownictwo medyczne.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • Seminarium dyplomowe/praca dyplomowa/
Skip to content