plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Program – Turystyka i Rekreacja – Stopień I

Programy zajęciowe - Turystyka i Rekreacja

Studia Licencjackie

Specjalizajce:

Pozostałe Sylabusy

B.I.1. Ekologia, kształtowanie środowiska i ochrona przyrody
B.I.1. Ekologia, kształtowanie środowiska i ochrona przyrody_zał. 4

B.I.2 Główne problemy współczesnego świata
B.I.2 Główne problemy współczesnego świata_zał. 4

B.I.3. Język angielski
B.I.3. Język angielski_zał 4

B.I.4. Język hiszpański
B.I.4. Język hiszpański_zał. 4

B.I.4. Język polski
B.I.4. Język polski_zał 4

B.I.5. Podstawy geografii fizycznej
B.I.5. Podstawy geografii fizycznej_zał 4

B.I.6. Podstawy rekreacji
B.I.6. Podstawy rekreacji_zał. 4

B.I.7. Prawo i ochrona własności intelektualnych
B.I.7. Prawo i ochrona własności intelektualnych_zał 4

B.I.8 Technologia Informacyjna
B.I.8 Technologia Informacyjna_zał. 4

B.II.1. Psychologia i socjologia turystyki
B.II.1. Psychologia i socjologia turystyki_B
B.II.1. Psychologia i socjologia turystyki_zał. 4

B.II.2. Podstawy Turystyki
B.II.2. Podstawy turystyki_zał 4

B.II.3. Podstawy hotelarstwa
B.II.3. Podstawy hotelarstwa_zał 4

B.II.4. Usługi i zagospodarowanie turystyczne
B.II.4. Usługi i zagospodarowanie turystyczne_zał. 4

B.II.5. Historia turystyki i międzynarodowy ruch turystyczny
B.II.5. Historia turystyki i międzynarodowy ruch turystyczny_zał. 4

B.II.6. Etyka i kultura zawodu
B.II.6. Etyka i kultura zawodu_zał 4

B.II.7 Krajoznawstwo i elementy kartografii turystycznej
B.II.7 Krajoznawstwo i elementy kartografii turystycznej_zał. 4

B.II.8.Sylabus Aktualne problemy turystyki
B.II.8.Sylabus Aktualne problemy turystyki_zał. 4

B.II.9 Atrakcyjność kulturowa Lubelszczyzny
B.II.9 Atrakcyjność kulturowa Lubelszczyzny_zał. 4

B.II.10 Ćwiczenia terenowe
B.II.10 Ćwiczenia terenowe_zał. 4

B.II.11 Geografia turystyczna
B.II.11 Geografia turystyczna_zał. 4

B.II.12. Ekonomika turystyki i rekreacji
B.II.12. Ekonomika turystyki i rekreacji_zał 4

B.II.13. Żywienie człowieka i jakość produktów
B.II.13. Żywienie człowieka i jakość produktów_zał. 4

B.II.14. Edukacja międzykulturowa
B.II.14. Edukacja międzykulturowa_zał. 4

Skip to content