plREKRUTACJA 2023 / 2024 - DOŁĄCZ DO NAS

Program stypendialny dla studentów pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego

Program stypendialny dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne, będących na 3 roku studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2023/2024.

Województwo mazowieckie kontynuuje program stypendialny dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych.

Nabór wniosków trwać będzie do 8 października 2023 r.

Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 2 tys. złotych brutto miesięcznie, tj. łącznie 18 tys. złotych brutto przez okres 9 miesięcy.

Stypendium przyznawane jest studentom z najwyższą średnią ocen z egzaminów za ostatni rok studiów. Szczegółowe kryteria i wszelkie niezbędne dokumenty dostępne są na stronie:

https://mazovia.pl/pl/bip/komunikaty/stypendia-dla-medykow-nabor-wnioskow-pielegniarstwo-i-ratownictwo-medyczne.html

Skip to content