plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

POMOST – MiędzyPOkoleniowy MOdel STudiowania

POMOST – MIĘDZYPOKOLENIOWY MODEL STUDIOWANIA

Szczegóły projektu:

Okres realizacji projektu: od 2019-01-02 do 2021-12-31
Wartość projektu: 971.247,50 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 940.467,50 zł

Cel Projektu:

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa, zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturowej osób w ramach Uniwersytetu III Wieku oraz Uniwersytetu Dziecięcego – dzięki opracowaniu programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych i szkoleniowych w okresie I.2019-XII.2021, we współpracy z podmiotami działającymi w obszarze edukacji (NGO i JST)
 
Uzyskaj więcej informacji – skontaktuj się z nami:

mgr Dominika From
81 448 08 20, 81 740 72 40 w.46
e-mail: rekrutacja@wssp.edu.pl

Skip to content