plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Polskie Towarzystwo Kierowanego Nauczania – działalność

Polskie Towarzystwo Kierowanego Nauczania – działalność

Polskie Towarzystwo Kierowanego Nauczania zostało założone w 1996 roku.

Forma prawna: Stowarzyszenie

Siedziba Towarzystwa:

Instytut – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Warszawa, Aleja Dzieci Polskich 20.

Towarzystwo podjęło działalność na podstawie Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 roku; prawo o stowarzyszeniach (Dz. Ustaw, 1989, nr 20, poz.104 z późn. zm.).

Władze Towarzystwa:

Przewodniczący – dr n. med. Krzysztof Metera

Sekretarz generalny – mgr Krzysztof Wawrzyniak

Wiceprzewodnicząca – dr Teresa Żardecka

Za główny cel działalności Towarzystwo przyjęło rozwój systemu usprawniania psychoruchowego dzieci w Polsce, opartego na metodzie Kierowanego Nauczania (conductive education) dr Andreas Petö z Budapesztu.

Zadania Polskie Towarzystwo Kierowanego Nauczania:

  1. Prowadzenie ogólnopolskich kursów z zakresu systemu Kierowanego Nauczania dla pedagogów specjalnych, fizjoterapeutów, logopedów, lekarzy i terapeutów zajęciowych.
  2. Przygotowanie zespołu edukatorów do prowadzenia rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w oparciu o system Kierowanego Nauczania.
  3. Wspieranie działalności naukowej w dziedzinie Kierowanego Nauczania poprzez organizowanie sympozjów i zjazdów szkoleniowo-naukowych.

W celu usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym zgodnie z założeniami systemu Kierowanego Nauczania (Conductive Education) dr med. Krzysztof Metera specjalista w rehabilitacji został skierowany przez Centrum Zdrowia Dziecka w 1995roku do udziału w 3 tygodniowym kursie szkoleniowym zorganizowanym przez  Institute for Conductive Education of Motor Disabled  w Budapeszcie (Instytut Petö). Kurs ten obejmował wykłady, obserwacje zajęć i ich omawianie z prowadzącymi „konduktorami”. Dr med. K. Metera uczestniczył również w dwutygodniowym kursie doskonalącym w metodzie Petö zorganizowanym przez Center of Conductive Education „Moira” w Budapeszcie w październik1993r (program obejmował obserwację zajęć oraz ich prowadzenie przez uczestników kursu.)

Program rehabilitacji ”Kierowane Nauczania” w Centrum Zdrowia Dziecka realizowany był przez pracowników Poradni Adaptacji Funkcjonalnej i Pracowni Usprawniania Czynnościowego, z wykorzystaniem materiałów uzyskanych podczas pobytów w Budapeszcie (wykłady, zdjęcia, wnioski z obserwacji praktycznych zajęć).

Zajęcia oparte na założeniach metody Petö organizowano w Centrum Zdrowia Dziecka w formie dwutygodniowych pobytów dzieci wraz z rodzicami. Uczestniczenie rodziców miało fundamentalne znaczeni dla kontynuowanie usprawniania dziecka w domu. Z rodzicami codziennie omawiano cele zajęć i możliwości ich osiągania.  Zespół opracowujący i realizujący program w Centrum Zdrowia Dziecka tworzyły – absolwentki pedagogiki specjalnej: mgr Anna Łańcucka, Anna Dąbrowska, Elżbieta Mycka, Anna Pyjor, Elżbieta Januszewska i Anna Tymińska.Za stronę merytoryczną odpowiadał dr med. Krzysztof Metera, który niezależnie od szkoleń w Budapeszcie zdobył nowe doświadczenia w leczeniu dzieci z mózgowym porażeniem podczas 10-tygodniowego kursu w metodzie Bobath – NDT w 1987 prowadzonego przez uznane autorytety dr med. Elisabeth Köng oraz Mary Quinton.

 Działalność szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Kierowanego Nauczania.

W Centrum Zdrowia Dziecka Polskie Towarzystwo Kierowanego Nauczania zorganizowano 17 ogólnopolskich kursów 1 – 2 tygodniowych, w których uczestniczyło 330 słuchaczy z różnych ośrodków rehabilitacji dziecięcej z terenu całego kraju.

Działalność naukowa Polskiego Towarzystwa Kierowanego Nauczania

Polskie Towarzystwo Kierowanego Nauczania zorganizowało w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka dwie międzynarodowe Konferencje:

  1. Międzynarodowa Konferencja 22.11.1996 z tematem wiodącym „System Kierowanego Nauczania w usprawnianiu dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym”.
    Z zaproszonych gości zagranicznych referaty wygłosili: Olive Surtees (Newcastle Upon Tyme), Carole Oviatt-Ham (Nottingham), Zofia Kułakowska (Bruksela). Referaty z Polski wygłosili: Barbara Siejka, Emilia Skop, Magdalena Dyga-Konarska, Zbigniew Kalinowski, Teresa Żardecka, Maria Król, Anna Surarzyńska, Hanna Góral, Tomasz Karski, Krzysztof Metera, Halina Dąbrowska, Tomasz Fiedorowicz.
  2. Międzynarodowa Konferencja zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Kierowanego Nauczania w dniach 24-25.10.2003. Temat główny: „Uwarunkowania osiągania samodzielności w czynnościach codziennych przez dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym”. Z gości zagranicznych referaty wygłosili: Anita Tatlow (Dublin), Johtaja Iria Vinnie (Helsinki), Bettina Taudscher – Fak (Wiedeń), Olive Surtees (Newcastle Upon Tyme), Monika Weiszmann (Wiedeń), Zofia Kułakowska (Bruksela). Referaty z kraju wygłosili: Józef Bogdaszewski (Wrocław), Tomasz Perner (Łódź), Krzysztof Metera (Warszawa), Marek Jóźwiak (Poznań), Małgorzata Kościelska (Bydgoszcz).

Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego Polskiego Towarzystwa Kierowanego Nauczania w 2004, dalszy jego rozwój powierzono nowo wybranej przewodniczącej dr med. Zofii Kułakowskiej. Dr med. Krzysztof Metera pogratulował wyboru, i życząc dr med. Z. Kułakowskiej dalszych osiągnięć w rozwoju działalności Polskiego Towarzystwa Kierowanego Nauczania.

 

Skip to content