plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Plan

PLAN NA DZIŚ / PLAN FOR TODAY

Due to the temporary issue with the Google calendar that we are trying to resolve, we are making the automatic daily plan generator for out three main facilities public. This is a temporary solution as our schedules should return to normal very soon.

W związku z chwilową awarią kalendarzy Google, z którą staramy się uporać, upubliczniamy automatyczny plan dzienny generowane dla naszych trzech głównych budynków. Jest to tymczasowe rozwiązanie, ponieważ plany powinny wrócić do normy wkrótce:

PLESE NOTE that this only takes into account the current date, so you should be checking this in the morning, rather than the evening of the previous day.

PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ, że plan generuje się w oparciu o aktualną datę, więc należy go sprawdzać rano, a nie poprzedniego dnia wieczorem.

Skip to content