plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Organizacja zajęć w WSSP

W związku z ogłoszeniem zaliczenia przez KPRM terenu obszaru Miasta Lublin do tzw. czerwonej strefy zarządzam od 17.10.2020 r. do odwołania zasady kształcenia na WSSP:

 1. Wszystkie wykłady oraz ćwiczenia teoretyczne odbywać się będą online poprzez platformę elearningową
 2. Zajęcia praktyczne – ćwiczenia w pracowniach i laboratoriach odbywać się będą drogą tradycyjną.

Ponadto zgodnie z ministerialnymi wytycznymi zajęcia dla roczników kończących studia w bieżącym roku akademickim  winny odbywać się metodą tradycyjną.

 

Pielęgniarstwo – studia I stopnia

Pielęgniarstwo – studia I stopnia
sem 1:
– Anatomia
– Podstawy pielęgniarstwa
– Fizjologia
– Wychowanie fizyczne
 
sem 3:
– Systemy informacji w ochronie zdrowia
– Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
– Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
 
sem 5:
– Podstawy ratownictwa medycznego
– Anastrezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
– Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
– Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
– Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

 

 

 

Fizjoterapia – studia jednolite magisterskie

sem 1:

 • Anatomia
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Wychowanie fizyczne
 • Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu
 • Arteterapia

 

sem 3:

 • Anatomia palpacyjna
 • Kinezyterapia
 • Medycyna fizykalna
 • Globalna terapia osteopatyczna

 

sem 5:

 • Adoptowana aktywność fizyczna
 • Sport osób niepełnosprawnych
 • Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji

 

sem 7:

 • Metody specjalne fizjoterapii,
 • Techniki neurorozwojowe.

 

 

Fizjoterapia – studia II stopnia

sem 1:

 • Techniki neurorozwojowe
 • Aktywność ruchowa adaptacyjna

 

sem 3:

 • Metody specjalne fizjoterapii.

 

 

Kosmetologia – studia I stopnia

sem 1:

 • Wychowanie fizyczne
 • Doraźna pomoc przedmedyczna
 • Kosmetologia pielęgnacyjna
 • Chemia kosmetyczna

 

sem 3:

 • Wychowanie fizyczne
 • Kosmetologia pielęgnacyjna
 • Kosmetologia upiększająca
 • Fizjoterapia i masaż
 • Wizaż z elementami stylizacji i zdobienia ciała

 

sem 5:

 • Kosmetologia upiększająca
 • Talassoterapia
 • Wybrane zagadnienia z podologii
 • Pracownia kosmetologii
 • Wizaż z elementami stylizacji i zdobienia ciała

 

 

Wychowanie fizyczne – studia I stopnia

sem. 1:

 • Technologia informacyjna
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Gry i zabawy z metodyką
 • Teoria i metodyka gimnastyki
 • Teoria i metodyka pływania
 • Teoria i metodyka piłki ręcznej

 

sem 3:

 • Metodyka wychowania fizycznego
 • Teoria i metodyka gimnastyki
 • Teoria i metodyka pływania
 • Teoria i metodyka piłki siatkowej

 

sem 5:

 • Metodyka wychowania fizycznego
 • Lekkoatletyka z metodyka
 • Koszykówka z metodyką
 • Piłka nożna z metodyką
 • Dyscypliny sportowo – rekreacyjne (fitness)
 • Specjalizacja instruktorska
 • Odnowa biologiczna i masaż

 

Filologia angielska – studia  I stopnia

sem 1:

 • Praktyczna nauka języka angielskiego
 • Praktyczna nauka języka hiszpańskiego

 

sem 3:

 • Praktyczna nauka języka angielskiego
 • Praktyczna nauka języka hiszpańskiego

 

Turystyka i rekreacja – studia I stopnia

Sem 1:

 • Wychowanie fizyczne
 • Podstawy rekreacji
 • Technologia informacyjna

sem 5:

 • Systemy informatyczne i rezerwacje w hotelarstwie
 • Technologia gastronomiczna

 

Turystyka i rekreacja – studia II stopnia

sem 1:

 • Technologie w gastronomi i żywieniu człowieka

 

Ekonomia – studia I stopnia

 • Nowoczesne metody zarządzania
 • Rynki finansowe
 • Logistyka
 • Zarządzanie jakością
 • Proseminarium
 • Podmioty zagraniczne w obrocie gospodarczym
 • Fundusze wysokiego ryzyka

 

 1. Zajęcia seminaryjne mogą odbywać się w formie uzgodnionej między prowadzącym a studentami.
Skip to content