plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Odnowa Biologiczna – Fizjoterapia

Studia Podplomowe

Odnowa Biologiczna z Elementami Fizjoterapii

STUDIA ADRESOWANE SĄ PRZEDE WSZYSTKIM DO:

Osób pracujących w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia (np. szpitalach o różnym profilu, specjalistycznych przychodniach, poradniach, gabinetach rehabilitacyjnych, przychodniach wielospecjalistycznych oraz ośrodkach i sanatoriach rehabilitacyjnych), ośrodkach gimnastyki korekcyjnej oraz wychowawczo-rehabilitacyjnych, zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej, placówkach prowadzących działalność pro-zdrowotną (np. ogniskach TKFF, ośrodkach i gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach masażu, „fitness klubach”), przychodniach sportowo lekarskich oraz innych.

– Osób pragnących zdobyć oraz poszerzyć wiedzę na temat odnowy biologicznej w celu rozpoczęcia pracy w wyżej wymienionych placówkach.

Tryb prowadzenia zajęć:

Zajęcia odbywają się w trakcie sobotnio-niedzielnych zjazdów co dwa tygodnie w obiekcie dydaktycznym AWP w Lublinie oraz na życzenie słuchaczy w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Zielona Szkoła” w Piotrawinie n/Wisłą. Program studiów obejmuje min. 350 godzin, realizowanych w trakcie trzech semestrów.

Punkt rekrutacyjno – konsultacyjny:

Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
  • Godziny Otwarcia
  • poniedziałek - sobota8:00 – 16:00
  • +48 81 448 08 20
  • rekrutacja@pol.edu.pl
  • Biuro Rekrutacji, pok. nr 27 (parter)

wzór świadectwa studiów podyplomowych

Skip to content