plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Ekonomia

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

Uzyskany tytuł: licencjat

ECTS: 180

Język wykładowy:

– polski
– angielski

Pobierz broszurę informacyjną – pobierz

[qbutton size=”big_large_full_width” style=”white” font_style=”normal” text=”Rekrutacja trwa !” color=”#f78025″ hover_color=”#ffffff” hover_background_color=”#f78025″ border_color=”#bababa” link=”https://akademia-pol.edu.pl/rekrutacja_wssp/”]

Studiuj ekonomię w Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie

EKONOMIA

Ekonomia to nauka, która pozwala zrozumieć złożone procesy zachodzące w gospodarce oraz zdobyć umiejętności ich kształtowania.  Głównym celem kształcenia jest przekazanie wszechstronnej wiedzy  gospodarczej i przygotowanie do wykonywania zawodu  menadżera – ekonomisty, specjalisty w dziedzinie gospodarowania kapitałem finansowym, ludzkim i materialnym. Absolwent kierunku posiądzie wiedzę, umożliwiającą mu trójkierunkowy rozwój kariery zawodowej:

 

 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub praca w sektorze przedsiębiorczym, w którym znajomość kwestii finansowych, np. rozliczeń czy księgowości jest czynnikiem zasadniczym
 • praca w sektorze finansowym – bankowym i ubezpieczeniowym i finansach publicznych
 • praca w administracji  samorządowej, państwowej szczebli terenowych i centralnych lub wspólnotowej.

Uruchomienie nowego kierunku z dwiema specjalnościami jest odpowiedzią na zapotrzebowanie regionalnego rynku pracy i potrzeby kształcenia wśród studentów.

 • Ekonomia menedżerska – współczesne środowisko gospodarcze wymaga od specjalistów (menedżerów) rozumienia zmian zachodzących w otoczeniu poszczególnych podmiotów ekonomicznych. Specjalność ta uczy gospodarowania na poziomie mikro- i makroekonomicznym oraz udziela odpowiedzi na pytanie o to, co się obecnie dzieje w gospodarce. Absolwenci specjalności  ekonomia menedżerska to osoby przygotowane do pełnienia funkcji menedżerskich na różnych szczeblach decyzyjnych. Po studiach na tej specjalności można podjąć pracę w następujących instytucjach:
  –  stanowiska kierownicze średniego szczebla w małych i dużych firmach wszystkich branż,
  – korporacje międzynarodowe,
  – działy finansowe i operacyjne,
  – jako analityk finansowy, analityk rynków,
  – administracja publiczna i instytucje Unii Europejskiej,
  – organizacje pozarządowe,
  – firmy konsultingowe.
 • Biznes międzynarodowy – specjalność ta zajmuje się przede wszystkim poznaniem tego, jakie są przyczyny i skutki międzynarodowej wymiany towarów i usług, przepływu inwestycji, migracji, ale także tym, jak działają firmy wielonarodowe i ugrupowania integracyjne. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej, rozwój stosunków gospodarczych z krajami Europy Wschodniej oraz działalność w naszym kraju inwestorów zagranicznych to najważniejsze czynniki, które powodują, że obecnie absolwent studiów ekonomicznych musi nabyć wiedzę na temat funkcjonowania w pełni otwartej gospodarki. Absolwent specjalności biznes międzynarodowy jest przygotowany do pracy:
  – w korporacjach międzynarodowych – ich centralach oraz filiach i oddziałach prowadzonych zarówno w Polsce, jak i za granicą;
  – pracy w polskich przedsiębiorstwach, współpracujących z partnerami zagranicznymi, niezależnie od skali i form ich działalności;
  – prowadzenia własnej działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych, w tym zwłaszcza rynku europejskim
  – do pełnienia funkcji konsultanta lub analityka rynków zagranicznych, specjalisty i menedżera różnych szczebli zarządzania w firmach o profilu zarówno handlowym, usługowym jak i produkcyjnym, które działają w środowisku międzynarodowym, jak np. spółki joint venture, firmy konsultingowe, biura maklerskie, przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych.

MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ ABSOLWENTA NASZEJ UCZELNI

opinie

studentów

Yana Khachaturova

studentka

Mam na imię Yana. Jestem studentką 3 roku studiów Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie na kierunku Ekonomia, o specjalności Biznes Międzynarodowy. Dawno marzyłam o studiowaniu poza granicami swego kraju i teraz mam taką możliwość, aby otrzymać europejski dyplom. Studiuję za darmo w ramach Programu Unijnego ” BANK KOMPETENCJI. ZINTEGROWANY PROGRAM KSZTAŁCENIA WSSP„. Studia są prowadzone w języku polskim. Na pierwszym roku studiów Uczelnia prowadzi zajęcia z języka  polskiego dla obcokrajowców, co ułatwia naukę w obcym języku. Oprócz polskiego uczymy się angielskiego i można jeszcze dodatkowo wybrać język hiszpański lub niemiecki. Szkoła uczestniczy w programie Erasmus+, co daje dodatkową możliwość studentom wyjechać do innego kraju w celu otrzymania nowego doświadczenia oraz nabycia wymaganej praktyki po ukończeniu studiów. Jestem zadowolona ze swego kierunku i z wiedzy, którą otrzymuję na WSSP. Wykładowcy są przyjemni, zawsze odpowiadają na pytania i pomagają w różnych kwestiach. Polecam WSSP im. Wincentego Pola, gdzie można nie tylko studiować ,a również nawiązać wieloletnie przyjaźnie.

Olena Sherstiuk

studentka

Studiuję w WSSP na kierunku Ekonomia o specjalności Biznes międzynarodowy w ramach Projektu Unijnego” BANK KOMPETENCJI. ZINTEGROWANY PROGRAM KSZTAŁCENIA WSSP”. Nauka jest całkowicie za darmo.
Obecnie jestem już na trzecim roku i muszę przyznać, że ani egzaminy ani zaliczenia nie sprawiały mi do tej pory większego problemu. Bardzo dobrzy wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem, którzy w jasny i zrozumiały sposób wyjaśniają tematy. Jeżeli czegoś nie zrozumieliśmy , zawsze wykładowca próbował nam to lepiej wyjaśnić. W szkole panuje bardzo miła atmosfera. Uważam, że WSSP proponuje bardzo dobre warunki zarówno do nauki, jak i do praktyk zawodowych nie tylko na terenie Polski, ale też zagranicą, w krajach UE i pozaeuropejskich. Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola jest w moim odczuciu jedną z najlepszych szkół wyższych w Lublinie!

 

Skip to content