plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Język polski – Kurs Roczny

INTENSYWNE ROCZNE KURSY JĘZYKA POLSKIEGO Z „ZERÓWKĄ”

Proponujemy trzy poziomy nauczania:

 • Zapraszamy na intensywne roczne kursy języka polskiego. W odpowiedzi na różne potrzeby i poziom znajomości języka polskiego słuchaczy oferujemy kursy na trzech poziomach zaawansowania:

   

  1. Kurs dla poczatkujących

  Intensywny kurs, w trakcie którego słuchacze będą rozwijać swoje kompetencje językowe na podstawowym poziomie, co ułatwi im funkcjonowanie w Polsce i przygotuje do dalszych językowych zmagań. Celem kursu jest osiągnięcie minimum poziomu A1+/A2.

  Do tej grupy można dołączyć bez znajomości języka polskiego.

  1. Kurs z „zerówką” – grupa średnia niższa.

  Intensywny kurs przygotowujący do studiów, pracy w Polsce, egzaminów państwowych oraz innych egzaminów z języka polskiego, a także dla osób chętnych do poszerzania swoich kompetencji językowych. Celem kursu jest osiągnięcie minimum poziomu B1.

  Wymagany poziom A2 lub biegła znajomość języka z grupy języków słowiańskich.

  1. Kurs z „zerówką” grupa średnia wyższa.

  Intensywny kurs przygotowujący do studiów, pracy w Polsce, egzaminów państwowych oraz innych egzaminów z języka polskiego, a także dla osób chętnych do poszerzania swoich kompetencji językowych. Celem kursu jest osiągnięcie poziomu B2.

  Wymagany poziom B1.

   

  Poziom zaawansowania jest weryfikowany na podstawie testu poziomującego.

Zalety naszego
kursu

 • Możliwość podejścia do egzaminu państwowego w siedzibie Uczelni.
 • Wykwalifikowana kadra lektorska, która stale podnosi swoje kwalifikacje na kursach doszkalających.
 • Wieloletnie doświadczenie w organizacji kursów języka polskiego jako obcego.
 • Stosowanie nowoczesnych metod nauczania i innowacyjnych pomocy dydaktycznych.
 • Umiejętność motywowania do nauki,
 • Komfortowe warunki nauki w niewielkich grupach, w wygodnych salach lekcyjnych,
 • Dostęp do doskonale wyposażonej biblioteki.
 • Wyjątkowa atmosfera sprzyjająca nauce.

Opis kursu

Wszystkie kursy prowadzone są zgodnie ze standardami wymagań odnoszących się do poszczególnych poziomów biegłości językowej w zakresie znajomości języka polskiego jako obcego regulowanych ustawami (Ustawa o języku polskim z 12 czerwca 2015 r., Rozporządzenie w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego z 26 lutego 2016 r.). Kursy przygotowują do egzaminów państwowych z języka polskiego jako obcego. Studenci mogą na naszej Uczelni podchodzić do egzaminów państwowych w wyznaczonych przez Komisję Egzaminacyjną terminach.

 

Intensywne kursy roczne obejmują 600 godzin różnego typu zajęć językowych, po 300 w każdym semestrze. Zajęcia prowadzone są przez zespół wykwalifikowanych specjalistów – nauczycieli akademickich mających także uprawnienia egzaminatorów państwowych.

 

Słuchacze kursów przygotowujących do studiów mogą również wybrać dodatkowe zajęcia z kierunków: geografii, ekonomii, socjologii, psychologii czy informatyki oraz bogatej oferty zajęć na kierunkach medycznych: Kosmetologii, Fizjoterapii, Pielęgniarstwie, Położnictwie w zależności od planowanego kierunku studiów, na którym zamierzają w przyszłości podjąć studia wyższe. W zajęciach tych uczestniczą jako „wolni słuchacze” razem ze studentami, którzy już studiują na uniwersytecie. Dzięki temu słuchacze zdobywają podstawową wiedzę z przedmiotów, które będą studiować w przyszłości, co pomoże im podczas studiów na uniwersytecie.

PROGRAM KULTUROWY:

Oprócz zajęć dla uczestników kursu zaplanowano program kulturalny:

-zwiedzanie Starego Miasta w Lublinie;
-wizyta na Zamku Lubelskim;
-wejście na Basztę;
-wizyta w Centrum Spotkania Kultur;
-wizyta w Muzeum Wincentego Pola;
-wycieczka do Muzeum Wsi Lubelskiej;
-wycieczka do Państwowego Muzeum na Majdanku;
-wycieczka do Ogrodu Botanicznego UMCS;
-i inne.

Na życzenie uczestników kursu istnieje możliwość zorganizowania innych wycieczek.

 

Zajęcia soprtowe

Nasza uczelnia dba o zdrowie studentów. Uczestnicy kursu mogą brać udział w sekcjach sportowych prowadzonych w Akademii: siatkówce, piłce nożnej, tenisie stołowym, boksie, kickboxingu, siłowni.

Dodatkowe zajęcia sportowe i wizyty w kompleksach sportowych mogą być organizowane na życzenie uczestników.

Wymagane Dokumenty:

Kandydaci na kurs powinni dostarczyć:

 • formularz przyjęcia na kurs (dostępny w Rekrutacji AWP i  do pobrania na stronie internetowej AWP) – pobierz
 • skan paszportu (strony z informacją)
 • świadectwo dojrzałości (Cudzoziemcy – polskie świadectwo dojrzałości albo zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznane, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości. Do w/w świadectwa dołączone powinno być tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.)
 •  1 aktualna kolorowa fotografia o wymiarach 35mm x 45mm (format jak do paszportu)

Powyższe dokumenty należy przesłać na adres mailowy – rekrutacja.cudzoziemcy@pol.edu.pl

Opłaty:

W roku akademickim 2024/2025 (zajęcia od października 2024 roku) opłaty za kurs wynoszą:
5500 zł – przy jednorazowej opłacie za rok
2800 zł – przy opłacie w 2 ratach (płatność za każdy semestr) 

terminy rekrutacji:

Zgłoszenia na rok akademicki 2024/2025 (zajęcia od października 2024 roku) przyjmujemy do 30.09.2024 roku. 

Szczegółowe informacje oraz zapisy:

BIURO REKRUTACJI

Yana Khachaturova
Referent ds. rekrutacji cudzoziemców na studia polskojęzyczne

Telefon:
+48 81 448 08 20

Viber, WhatsApp, Telegram
тел.: +(48) 577 373 716

E-mail:
rekrutacja.cudzoziemcy@pol.edu.pl
(informacja w języku polskim i ukraińskim)

Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek
08: 00 – 16: 00

Skip to content