plREKRUTACJA 2023 / 2024 - DOŁĄCZ DO NAS

Język polski – Kurs Roczny

Kurs dla osób początkujących

Roczny kurs języka polskiego
"o-ZERÓWKA"

Proponujemy trzy poziomy nauczania:

 • początkowy A2 , po ukończeniu którego rekomendujemy rozpoczęcie dodatkowego kursu wyrównującego,
 • średnio – zaawansowany B1, B2, który umożliwia rozpoczęcie studiów w języku polskim.
 • zaawansowany, który ma na celu powtórzenie, utrwalenie i uzupełnienie wiedzy z zakresu języka polskiego.

Zalety naszego
kursu

 • kadra dydaktyczna – wykwalifikowana, stale podnosząca swoje umiejętności na kursach doszkalających, posiadająca długoletnie doświadczenie w organizowaniu kursów języka polskiego wykorzystująca nowoczesne metody nauczania oraz innowacyjne środki dydaktyczne, prowadząca zajęcia z pasją i w interesujący sposób,
  potrafiąca zmotywować do nauki,
 • komfortowe warunki nauczania w małych grupach, w wygodnych salach
 • biblioteka – doskonale wyposażaną w pomoce naukowe
 • wyjątkowa atmosfera sprzyjająca nauce

Po ukończeniu kursu wydajemy certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego.

Cel kursu

Kurs rozwija umiejętności płynnego wypowiadania się, jako podstawowej umiejętności niezbędnej zarówno w życiu codziennym jak i podczas studiowania. Ma na celu wzbogacenie słownictwa oraz uzupełnienie wiedzy z zakresu gramatyki języka polskiego. Kursanci zdobędą praktyczne kompetencje językowe, umiejętność posługiwania się językiem polskim mówionym i pisanym. Zajęcia w interesujący dla kursantów sposób przybliżają nie tylko zagadnienia związane z gramatyką języka polskiego, ale również poszerzają znajomość zwyczajów, tradycji i kultury Polskiej.

 

Więcej o kursie

Program kursu uzupełniają wycieczki, pozwalające na poznanie atrakcji turystycznych Lubelszczyzny.
Kurs pozwala na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie studiów, swobodne i aktywne uczestniczenie w zajęciach na uczelni oraz współuczestniczenie w życiu lokalnej społeczności.

Zerówka ogólna

Zajęcia umożliwiają:

 • – poprawiają umiejętności komunikacyjne,
 • – uzupełniają leksykę niezbędną do swobodnego posługiwania się językiem polskim,
 • – utrwalają niezbędne zasady gramatyczne,
 • – kształcą umiejętność rozumienia mówionego i pisanego języka polskiego,
 • – poszerzają znajomość tradycji i kultury polskiej.

Zerówka medyczna

Zajęcia umożliwiają:

 • – naukę słownictwa medycznego,
 • –ćwiczenie umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem mówionym i pisanym
 • –zdobycie potrzebnej wiedzy z zakresu gramatyki języka polskiego,
 • –rozwój umiejętności rozumienia branżowych tekstów mówionych i pisanych
 • –łatwiejsze zdobycie pracy w wybranym zawodzie

Wymagane Dokumenty:

Kandydaci na kurs powinni dostarczyć:

 • formularz przyjęcia na kurs (dostępny w Rekrutacji AWP i  do pobrania na stronie internetowej AWP) – pobierz
 • skan paszportu (strony z informacją)
 • świadectwo dojrzałości (Cudzoziemcy – polskie świadectwo dojrzałości albo zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznane, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości. Do w/w świadectwa dołączone powinno być tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.)
 •  3 aktualne kolorowe fotografie o wymiarach 35mm x 45mm (format jak do paszportu)

Powyższe dokumenty należy przesłać na adres mailowy – koordynator.wssp@gmail.com

Opłaty i wymiar godzin:
600 godzin/2 semestry – 4500zł

Szczegółowe informacje oraz zapisy:

BIURO REKRUTACJI

Osoba do kontaktu : mgr Denys Miroshnikov – Pełnomocnik Rektora ds. partnerstwa wschodniego

 

Telefon: 81 448 08 20

 

Viber, WhatsApp,Telegram
tel.: +(48) 665 500 504

 

Email: koordynator.wssp@gmail.com

Skip to content