plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Język Niemiecki – Pielęgniarstwo

Akademickie Centrum Kształcenia Językowego zaprasza na kurs „Język niemiecki dla sektora medycznego – Pielęgniarstwo”

Kurs składający się z dwóch części:

a) Język niemiecki medyczny – wersja ogólna
b) Język niemiecki dla Pielęgniarstwa

Cele kursu: zdobycie wiedzy zakresie pielęgniarstwa w języku niemieckim
opanowanie słownictwa charakterystycznego dla pielęgniarstwa w języku niemieckim
zdobycie umiejętności komunikacji z pacjentami placówek medycznych,
współpracownikami i przełożonymi w języku niemieckim
przełamanie bariery komunikacyjnej
podniesienie kwalifikacji zawodowych dzięki znajomości niemieckiego
praktyczne porozumiewanie się w języku niemieckim z nastawieniem
na wykształcenie kompetencji językowych

Charakterystyka kursu
Podstawę kursu stanowi autorski program nauczania przygotowany pod kątem potrzeb pielęgniarstwa. Podczas kursu oferujemy słowniczek do doskonalenia języka niemieckiego medycznego (zebrane słownictwo z każdej jednostki lekcyjnej). Również omawiamy najważniejsze zagadnienia gramatyczne, które występują w prostych tekstach medycznych. Wiedza kursantów jest stale monitorowana podczas całego szkolenia (głównie przez testy i referaty). Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym (test leksykalno -gramatyczny), po którym słuchacz otrzymuje certyfikat z oceną. Świadectwo ukończenia kursu sporządzone jest w języku niemieckim i angielskim. Uzyskane certyfikaty są uznawane przez pracodawców w EU.

Wymagane Dokumenty:

Kandydaci na kurs powinni dostarczyć: formularz przyjęcia na kurs (dostępny w Rekrutacji WSSP i na do pobrania stronie internetowej WSSP), kserokopia paszportu (studenci cudzoziemcy), zdjęcie kandydata (35mm x 45mm).

Opłaty i wymiar godzin:
60 godzin / 2 semestry – 500 ZŁ

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ ZAPISY :

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO

Kierownik Centrum : dr Agnieszka Maciocha

Telefon: 81 740 72 40 (wew.43)

Email: ackj@wssp.edu.pl

Skip to content