plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Język Niemiecki – Medyczny

Akademickie Centrum Kształcenia Językowego zaprasza na Kurs „Język niemiecki dla Sektora Medycznego”

Kurs składający się z dwóch części:

a) ”Język niemiecki medyczny” – wersja ogólna
b) „Język niemiecki dla opiekunów medycznych”

Specjalistyczny kurs (60 godzin lekcyjnych) przeznaczony jest dla osób pragnących poznać słownictwo dotyczące zagadnień z branży medycznej. Kurs został stworzony z myślą o przyszłych fizjoterapeutach, opiekunach osób starszych i niepełnosprawnych, pielęgniarkach, lekarzach, farmaceutach, managerach placówek opieki zdrowotnej, dietetykach, ratownikach medycznych, studentach pedagogiki specjalnej, kierunków medycznych i kosmetologii.
Podczas kursu oferowany jest słowniczek do doskonalenia języka niemieckiego zawodowego (zebrane słownictwo z każdej jednostki lekcyjnej).

Często stosowane są elementy dwujęzyczności na zajęciach – terminologia tłumaczona jest z języka niemieckiego na język angielski i odwrotnie.

Nauka przebiega w Zespole międzynarodowym.

By sprostać wymaganiom dotyczącym jakości nauczania, specjalistyczny kurs prowadzony jest w przeważającej części po niemiecku. Kurs języka niemieckiego objęty jest Programem Zarządzania Jakością.

Podczas kursu wykorzystywane są różne metody nauczania: metoda bloków tematycznych, komponent e-learningowy, metoda bezpośrednia i metoda komunikacyjna.

Po ukończeniu kursu Słuchacz otrzymuje certyfikat z oceną. Świadectwo ukończenia kursu sporządzone jest w języku polskim, niemieckim i angielskim.

Wymagane Dokumenty:

Kandydaci na kurs powinni dostarczyć: formularz przyjęcia na kurs (dostępny w Rekrutacji WSSP i na do pobrania stronie internetowej WSSP), kserokopia paszportu (studenci cudzoziemcy), zdjęcie kandydata (35mm x 45mm).

Opłaty i wymiar godzin:
60 godzin / 2 semestry – 600 ZŁ

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ ZAPISY :

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO

Kierownik Centrum : dr Agnieszka Maciocha

Telefon: 81 740 72 40 (wew.43)

Email: ackj@wssp.edu.pl

Skip to content