plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Innowacyjne kształcenie na kierunku pielęgniarstwo

INNOWACYJNE KSZTAŁCENIE NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO – UTWORZENIE MONOPROFILOWEGO CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ W WYŻSZEJ SZKOLE SPOŁECZNO-PRZYRODNICZEJ IM. WINCENTEGO POLA W LUBLINIE

Szczegóły projektu:

Okres realizacji projektu: od: 2020-01-01 do: 2021-12-31
Wartość projektu: 2 586 318,72 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 2 586 318,72 zł

Cel Projektu:

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie (WSSP). Uczelnia przygotuje w ramach projektu program rozwojowy uczelni. . Dzięki wdrożeniu programu rozwojowego w WSSP i realizacji projektu „Innowacyjne kształcenie na kierunku pielęgniarstwo – utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie” zostanie utworzone Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych.

Studenci uczelni będą korzystać z nowej infrastruktury technicznej i lokalowej oraz będą mieli dostęp do nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych wspomagających nauczanie. Udział w zajęciach prowadzonych metodami symulacji medycznej pozwoli im podnieść swoje kompetencje zawodowe, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta w pracy zawodowej.

Skip to content