plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Informacja o trwającym procesie wyborczym do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk

Rozpoczyna się proces wyborczy do komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk. Wybory odbywają się przy pomocy elektronicznego systemu wyborczego Polskiej Akademii Nauk.

Zgodnie z harmonogramem rejestracja osób uprawnionych do głosowania zakończy się 6 października b.r. Dokonanie rejestracji wymaga zalogowania się w systemie na stronie: https://esw.pan.pl/Account/Login i postępowania zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie https://pan.pl/regulamin-2/.

Zachęcamy do wzięcia udziału w procesie wyborczym osoby, które pragną aktywnie włączyć się w społeczny ruch nauki.

Skip to content