plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Akademickie Centrum Szkolenia Sportowego w Lublinie

ACSSW Lublinie utworzono  Akademickie Centrum Szkolenia Sportowego w Lublinie. ACSS jest inicjatywą władz miasta Lublin i władz lubelskich uczelni wyższych (UMCS Lublin, Politechnika Lubelska, UM Lublin, KUL Lublin, WSSP Lublin oraz WSEI Lublin). To już 11 tego typu ośrodek w Polsce. Program obejmie najzdolniejszych sportowców wyczynowych. Dzięki niemu mają zapewnione dodatkowe finansowanie, które pozwoli na zakup potrzebnego sprzętu, udział w obozach treningowych czy wyjazdy na międzynarodowe imprezy.

 

Uroczysta inauguracja Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego w Lublinie odbyła się 27 maja 2015 roku w sali konferencyjnej hotelu Victoria. Uruchomienie Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego w Lublinie było możliwie dzięki inicjatywie Prezydenta Miasta Krzysztofa Żuka, na mocy porozumienia między Gminą Lublin i lubelskimi uczelniami. Operatorem Centrum jest lubelski AZS. Spotkanie rozpoczęto od  krótkiej prezentacji o Akademickim Centrum Szkolenia Sportowego po której nastąpiło wręczenie certyfikatów dla zawodników zakwalifikowanych do ACSS. Wśród powołanych są: Michał Jabrzyński, Patrycja Malus, Alicja Wrona, Sebastian Smoliński, Małgorzata Kołdej, Monika Płocharz, Zofia Pietrzak, Ewa Jacniak, Karolina Zygo i Wiktor Wieruszewski. Inicjatywa finansowania najlepszych sportowców w wieku 19-28 lat w ramach Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego została poparta przez Panią Poseł Magdalenę Gąsior-Marek, która aktywnie wspiera inicjatywę pod kątem uzyskania przez ACSS Lublin certyfikatu Ministerstwa Sportu i Turystyki.

http://www.acss.lublin.pl/

Skip to content