plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Immatrykulacja dla studentów I roku studiów

Immatrykulacja dla studentów I roku – rok akademicki 2017/2018 odbędzie się w auli WSSP według następującego porządku:

02.10.2017 r. – studia stacjonarne

 • 10:00 – Fizjoterapia (jm)
 • 10:00 – Kosmetologia (I’ )
 • 12:00 – Filologia angielska (I’)
 • 12:00 – Turystyka i rekreacja (I’)
 • 12:00 – Turystyka i rekreacja (II’)
 • 12:00 – Wychowanie Fizyczne (I’)

 


30.09.2017 r. – studia niestacjonarne

 • 10:00 – Fizjoterapia (jm)
 • 10:00 – Fizjoterapia (II’)
 • 10:00 – Kosmetologia (I’)
 • 10:00 – Turystyka i rekreacja (II’)
 • 10:00 – Wychowanie fizyczne (I’)
Skip to content