plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Erasmus+ wyjazd na praktyki – dodatkowa rekrutacja

Wyjazd na praktyki na semestr/rok akademicki 2017/2018 w ramach programu Erasmus+.

W związku z rezygnacją z wyjazdu kilku studentów, uczelnia posiada wolne miejsca na wyjazd na praktyki.
Termin składania dokumentów trwa do 11 maja 2018.

  1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy
  2. CV (Stwórz CV w standardzie  Europass CV)
  3. Kopie certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych (jeśli student takie posiada). W przypadku braku certyfikatów opinię na temat poziomu językowego studenta wystawia lektor, do którego student uczęszcza na zajęcia w WSSP).
  4. Zdjęcie.
Skip to content