plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

ERASMUS+ wyjazd na studia

rekrutacja

Zapraszamy wszystkich studentów do składania podań na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+.
Informujemy, że wnioski należy składać w Biurze Karier i Współpracy z Zagranicą od 19.03. – 14.04. 2015 r. w godz. 9.00-13.00

  1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy
  2. CV (Stwórz CV w standardzie  Europass CV)
  3. Kopie certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych (jeśli student takie posiada). W przypadku braku certyfikatów opinię na temat poziomu językowego studenta wystawia lektor, do którego student uczęszcza na zajęcia w WSSP).
  4. 1 zdjęcie
  5. Zgoda dziekana na wyjazd

Leave a Reply

Skip to content