plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

ERASMUS+ rekrutacja na wyjazd na praktyki

Wyjazd na praktyki na semestr/rok akademicki 2017/2018 w ramach programu Erasmus+

Informujemy, że wnioski należy składać od 05.02. – 9.03. 2018 r. w Biurze Karier i Współpracy z Zagranicą  w godz. 9.00-12.00.

  1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy
  2. CV (Stwórz CV w standardzie  Europass CV)
  3. Kopie certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych (jeśli student takie posiada). W przypadku braku certyfikatów opinię na temat poziomu językowego studenta wystawia lektor, do którego student uczęszcza na zajęcia w WSSP).
  4. Zdjęcie.
Skip to content