plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Erasmus+ Rekrutacja na studia

erasmus

Zapraszamy wszystkich studentów do składania podań na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+.
Informujemy, że wnioski należy składać w Biurze Karier i Współpracy z Zagranicą od 21.03. – 21.04. 2017 r. w godz. 9.00-12.00

  1. Wypełniony  formularz zgloszeniowy-SMS-2017-2018
  2. CV (Stwórz CV w standardzie  Europass CV)
  3. Kopie certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych (jeśli student takie posiada). W przypadku braku certyfikatów opinię na temat poziomu językowego studenta wystawia lektor, do którego student uczęszcza na zajęcia w WSSP).
  4. 1 zdjęcie
  5. Zgoda dziekana na wyjazd
Skip to content