plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Dziekanat – Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

Informacje i Dokumenty - Wydział Nauk o Zdrowiu

Praktyki

Za poprawne uzupełnienie Dziennika Praktyk Zawodowych odpowiada Wykładowca i Student. Zachęcamy do bieżącego dokumentowania osiąganych efektów uczenia się. 
 
Drogi Studencie!
Jesteś zobowiązany do końca danego semestru pozostawić uzupełniony Dziennik Praktyk w pokoju numer 33 do rozliczenia przez Koordynatora Kształcenia Praktycznego. Jeżeli nie masz możliwości załatwienia swojej sprawy osobiście, pozostaw dokumenty w skrzynce. Skontaktujemy się z Tobą.
Pracownicy Działu Kształcenia Praktycznego
 
KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE W TRYBIE INDYWIDUALNYM KROK PO KROKU
Dokumenty stanowiące warunek zaliczenia oraz zawartość zdawanej teczki:

Kwestionariusz Wywiadu Pielęgniarskiego – pobierz (należy sporządzić co najmniej 5 diagnoz pielęgniarskich)

Okładka Teczki-pobierz

Pliki do pobrania:
Zakład Praktyk Studenckich:

POKÓJ NR 33
(zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe)

Koordynator Kształcenia Praktycznego
dr n. med. Dorota Nalepa

W celu umówienia spotkania z Koordynatorem Kształcenia Praktycznego należy przesłać wiadomość na adres e-mail: nalepad1@wp.pl. Należy podać informację: imię i nazwisko, rok i semestr, numer grupy kształcenia praktycznego, opis sprawy, numer kontaktowy.

Referent (rachunki, umowy)
Klementyna Głębocka
e-mail: k.glebocka@pol.edu.pl
Poniedziałek – Piątek: 8.00 – 16.00

Seminaria

DR AGATA KRZOS   DR BERNARDETA JĘDRZEJKIEWICZ DR DOROTA NALEPA
               
LP NR ALBUMU   LP NR ALBUMU   LP NR ALBUMU
1 16433   1 16534   1 17250
2 16738   2 16521   2 16414
3 16426   3 7550   3 16419
4 16617   4 16417   4 16421
5 16437   5 16748   5 16740
6 16431   6 16739   6 16436
7 11441   7 16618   7 16536
8 10361   8 16506   8 16420
9 16435   9 16507   9 16897
10 15480            
               
DR LIDIA SIERPIŃSKA DR DOROTA NATUR   MGR RAFAŁ PRZYSUCHA
               
LP NR ALBUMU   LP NR ALBUMU   LP NR ALBUMU
1 16425   1 16848   1 16524
2 16505   2 16576   2 16438
3 16432   3 16428   3 16537
4 16424   4 16518   4 16427
5 16416   5 15689   5 16538
6 16418   6 14793   6 16422
7 16656   7 16731   7 16429
8 16519   8 14148   8 16535
9 16749   9 16627   9 16539
10 16700   10 16423   10 13211

Praca Dyplomowa

Praca Dyplomowa:

Ogólne zasady – pobierz

I Stopień Studiów

Strona tytułowa pracy dyplomowej I stopnia

Szablon pracy dyplomowej I stopnia – doc

Kwestionariusz wywiadu pielęgniarskiego

II Stopień Studiów

Strona tytułowa pracy dyplomowej II stopnia

Szablon pracy dyplomowej II stopnia – doc

Szablon Prezentacji – Egzamin Dyplomowy

Ogzamin OSCE

Pliki do pobrania:

Regulamin OSCE

Terminy egzaminów:

PIELĘGNIARSTWO ROK I, semestr 2 (cykl kształcenia 2021 – 2024)
Egzamin OSCE z przedmiotu Podstawy Pielęgniarstwa odbędzie się dnia 2 lipca 2022 r o godzinie 8.00 w Centrum Symulacji Medycznej. Prosimy o przybycie 30 minut wcześniej oraz zapoznawanie się na bieżąco z informacjami organizacyjnymi

Obrony

Terminy Obron

Pielęgniarstwo – I stopnia – aktual. 08.05.2024 r. – pobierz

Pielęgniarstwo – II stopnia – aktual. 08.05.2024 r. – pobierz

 

Ankiety

STUDIA I STOPNIA  – LICENCJACKIE

STUDENCKA OCENA WYKŁADOWCY

Cykl Kształcenia 2023-2026:

 • Semestr 1 – 2023/24  zimowy- ANKIETY / RAPORT

Cykl Kształcenia 2022-2025:

 • Semestr 3 – 2023/24  zimowy- ANKIETY / RAPORT

Cykl Kształcenia 2021-2024:

 • Semestr 5 – 2023/24  zimowy- ANKIETY / RAPORT

STUDIA II STOPNIA  – MAGISTERSKIE

STUDENCKA OCENA WYKŁADOWCY

Cykl Kształcenia 2023-2025:

 • Semestr 4 – 2024/25  letni – ANKIETY / RAPORT
 • Semestr 3 – 2024/25  zimowy – ANKIETY / RAPORT
 • Semestr 2 – 2023/24  letni – ANKIETY / RAPORT
 • Semestr 1 – 2023/24  zimowy- ANKIETY / RAPORT

Opieka zdrowotna i ubezpiecznie

Strona 1
Strona 2

System Oceniania

UJEDNOLICONY SYSTEM OCENIANIA

1. Interpretacja protokołowania zaliczeń.

A. Zaliczenie – powyżej 50% uzyskanych punktów student uzyskuje zaliczenie „zal”. Poniżej 50%
uzyskanych punktów student nie uzyskuje zaliczenia „b.zal”. Wykładowca nie wystawia ocen.

B. Egzaminy, zaliczenia z oceną – powyżej 50% uzyskanych punktów student uzyskuje zaliczenie
z oceną adekwatną do ustalonej punktacji. Poniżej 50% uzyskanych punktów student nie uzyskuje
zaliczenia, co jest jednoznaczne z oceną dopuszczającą (2,0).

2. Ujednolicenie systemu przekształcania % uzyskanych punktów w ocenę.

100% – 91% – bardzo dobry (5,0)
90% – 81% – dobry plus (4,5)
80% – 71% – dobry (4,0)
70% – 61% – dostateczny plus (3,5)
60% – 51% – dostateczny (3,0)
50% i mniej – niedostateczny (2,0)

3. Ujednolicenie systemu przekształcania średniej w ocenę.

od 5,0 do 4,51 – bardzo dobry (5,0)
od 4,50 do 4,26 – dobry plus (4,5)
od 4,25 do 3,76 – dobry (4,0)
od 3,75 do 3,26 – dostateczny plus (3,5)
od 3,25 do 3,0 – dostateczny (3,0)
poniżej – niedostateczny (2,0)

Dziekanat WNOZ

Informacje
 • Godziny Otwarcia
 • wtorek - sobota9:00 – 14:00
 • +48 81 740 25 39
 • wnoz@pol.edu.pl
 • Pokój 31, parter

Personel Wydziału

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr n. med. Marian Przylepa, prof. AWP

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO
dr n. o zdr. Klaudia Jakubowska
Dyżur dla studentów, Pokój nr 33:
wtorek, czwartek 11.00 – 14.00

Kierownik Dziekanatu

Małgorzata Palusińska

Pracownicy Dziekanatu

mgr Izabela Gauda, mgr Izabela Wojtysiak

Skip to content