plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Dogoterapia z przygotowaniem pedagogicznym

Studia Podyplomowe

Dogoterapia z przygotowaniem pedagogicznym

Opis Studiów

Studia są skierowane do absolwentów szkół wyższych (I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich). W szczególności do osób, które chcą pracować w charakterze dogoterapeuty oraz osób zainteresowanych doskonaleniem kompetencji do pracy z uczniami.
Nauczycieli, pedagogów, psychologów, socjologów, pracowników socjalnych, do obecnych nauczycieli lub przyszłych nauczycieli nieposiadających przygotowania pedagogicznego, również do osób, które chcą uzupełnić swoje kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu dogoterapii z przygotowaniem pedagogicznym to wyjątkowa osoba, łącząca pasję do pracy z ludźmi z miłością do zwierząt. Posiada wszechstronne umiejętności, aby skutecznie wykorzystywać interakcję z psami w procesie terapeutycznym. Dzięki zdobytym kompetencjom pedagogicznym potrafi doskonale dostosować metody pracy do potrzeb swoich podopiecznych, integrując przy tym elementy dogoterapii.

W szczególności zaś:
  • Profesjonalnie prowadzić sesje terapeutyczne z udziałem psów, wykorzystując odpowiednie techniki i narzędzia terapeutyczne.
  • Indywidualizować program terapeutyczny, uwzględniając specyficzne potrzeby klientów oraz umiejętności i charakter psy.
  • Świadczyć wsparcie psychospołeczne osobom z różnymi potrzebami, wykorzystując relacje z psem jako narzędzie terapeutyczne.
  • Projektować i prowadzić zajęcia edukacyjne, integrując dogoterapię w procesie nauczania i wychowania.
  • Kierować pracą zespołu terapeutycznego, składającego się z ludzi i zwierząt, zapewniając efektywną i bezpieczną pracę.
Cel studiów:

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu kynologii, psychologii i pedagogiki, niezbędnych do pracy w charakterze dogoterapeuty (kynoterapeuty)
w placówkach dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych z różnymi dysfunkcjami. Kierunek ten przygotowuje słuchaczy do prowadzenia zajęć z udziałem psa o charakterze rekreacyjnym, edukacyjnym oraz terapeutycznym. Kod zawodu: 323007 (według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).
Studia te pozwalają również na zdobycie uprawnień pedagogicznych, przygotowują słuchaczy do pracy w placówkach oświatowych oraz wyposażą ich w niezbędną wiedzę z zakresu dydaktyki i psychologii i metodyki działalności pedagogicznej oraz umiejętności i kompetencji niezbędnych do kompleksowej realizacji zadań terapeutycznych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z roli dogoterapeuty.

Punkt rekrutacyjno – konsultacyjny:

Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
  • Godziny Otwarcia
  • poniedziałek - sobota8:00 – 16:00
  • +48 81 448 08 20
  • rekrutacja@pol.edu.pl
  • Biuro Rekrutacji, pok. nr 27 (parter)

wzór świadectwa studiów podyplomowych

Skip to content