plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Cyfryzacja Erasmus+

Uczelnia nasza realizując wytyczne dot. Erasmus Without Paper Network/Dashboard, która ogranicza wymianę dokumentów w wersji papierowej założyła konto na platformie Erasmus+ dashboard gdzie podpisuje umowy i LA z uczelniami partnerskimi, które działają również w systemie. Ponadto zawarliśmy umowę z LubMAN w celu przystąpienia do sieci akademickiej i dającej możliwość zawarcia umowy (którą zawarliśmy z początkiem czerwca 2022 r.) na dedykowaną usługę przygotowywaną przez Polską Federację Tożsamości PIONIER.Id (nazwa usługi: PIONIER.Id for Erasmus+), co pozwoli na elektroniczną wymianę dokumentów w zakresie realizacji programu Erasmus+.

PIONIER.ID FOR ERASMUS+

Aktualna inicjatywa Erasmus Without Paper powoduje, iż uczelnie muszą korzystać z platformy Erasmus Without Paper Network/Dashboard, która ogranicza wymianę dokumentów w wersji papierowej. Wymusza to elektroniczną wymianę dokumentów, a dostęp jest możliwy poprzez Dostawcę Tożsamości, który zarejestrowany w eduGAIN (poprzez wcześniejszą rejestrację IdP w PIONIER.Id) lub dedykowanej usłudze przygotowywanej przez Polską Federację Tożsamości PIONIER.Id (nazwa usługi: PIONIER.Id for Erasmus+).

CZYM JEST PIONIER.ID FOR ERASMUS+

PIONIER.Id for Erasmus+ jest przygotowywaną przez operatora usługi PIONIER.Id usługa dla jednostek, które:

  • posiadają dostęp do sieci PIONIER lub jednej z sieci członków Konsorcjum PIONIER;
  • nie posiadają infrastruktury lub osób technicznie przygotowanych do wdrożenia i utrzymania usługi Dostawcy Tożsamości (IdP).

Po podpisaniu umowy pomiędzy operatorem PIONIER.Id a jednostką, możliwe będzie:

  • tworzenie kont studentów przez wyznaczonego administratora ze strony jednostki;
  • logowanie do usługi Erasmus poprzez wybór dostawcy tożsamości: PIONIER.Id for Erasmus+

Procedura utworzenia konta dla studenta

Studenci, którzy będą wyjeżdżać w ramach programu Erasmus+ na studia winni skontaktować się z administratorem uczelnianym poprzez email inter.rel@wssp.edu.pl

Źródło informacji: https://erasmus.pionier.net.pl/

ONLINE LEARNING AGREEMENT

O OLA – DLA STUDENTÓW

Online Learning Agreement to cyfrowe rozwiązanie stworzone przez uniwersytety i studentów, przy wsparciu Komisji Europejskiej, dla jednego z najważniejszych etapów każdej wymiany Erasmus: prawidłowego zarządzania Learning Agreement, które jest centralnym dokumentem zapewniającym uznawanie ECTS zdobyte za granicą.

Przez lata staraliśmy się, aby OLA była jak najbardziej przyjazna dla użytkownika i mamy nadzieję, że korzystanie z niej sprawi Ci przyjemność!

O OLA – DLA UCZELNI

Umowa o kształceniu online została pierwotnie opracowana w 2014 r. jako wewnętrzny eksperyment w EUF. Jego wczesny prototyp został bardzo dobrze przyjęty przez uczelnie w naszej sieci, które postanowiły podzielić się nim z całą społecznością HE.

Przez lata OLA była udoskonalana i gruntownie testowana przez trzy kolejne Partnerstwa Strategiczne Erasmus+ KA2 finansowane przez Narodową Agencję Luksemburga, a dziś staje się referencyjną implementacją dla cyfrowych Porozumień o programie zajęć w kontekście programu Erasmus 2021-2027, zgodnie z Inicjatywa Europejskiej Karty Studenta (patrz mapa drogowa tutaj https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-card-initiative_en ).

Wykazano, że cyfrowe umowy o nauczaniu drastycznie zmniejszają obciążenie pracą administracyjną, znacznie ułatwiając studentom i IRO przeglądanie, finalizowanie dokumentu i zatwierdzanie go online.

Oczekujemy, że platforma Online Learning Agreement, która jest elastyczna, niezawodna, przyjazna dla użytkownika i przejrzysta dla wszystkich zaangażowanych podmiotów, może odegrać kluczową rolę we wspieraniu europejskich uniwersytetów w przejściu na w pełni cyfrowe umowy o nauczaniu od 2021 roku.

Skip to content