plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Drukarnia i Wydawnictwo Akademickie

Zarządzeniem Rektora WSSP z dnia 2 października 2004 r. powołano do życia Wydawnictwo Akademickie WSSP.

Głównym celem Wydawnictwa Akademickiego jest działalność wspomagająca życie naukowe Uczelni poprzez publikacje zwarte o charakterze naukowym, prezentujące dorobek naukowy pracowników, a także wydawnictwa pomocnicze dla studentów takie jak podręczniki, skrypty i repetytoria.

Do zadań Wydawnictwa należy:

 1. Realizowanie misji WSSP poprzez
  • publikację czasopism naukowych
  • wydawanie prac naukowych (podręczników, książek, skryptów)
 2. Promocja uczelni poprzez:
  • wydawnictwa cykliczne,
  • biuletyny informacyjne,
  • informatory dla kandydatów na studia,
  • foldery, ulotki informacyjne, kalendarze itp.
 3. współpraca z innymi uczelniami w zakresie wydawniczym
 4. obsługa wydawnicza potrzeb poligraficznych uczelni: druk indeksów, legitymacji, książeczek zdrowia itp.

Wydawnictwem Akademickim WSSP kieruje Redaktor Naczelny prof. dr hab. Jan Buraczyński.
Poziom naukowy oraz edytorski wydawnictw ocenia Rada Programowa Wydawnictwa pod kierownictwem prof. dr hab. Witold Kłaczewski (Rektor WSSP).

Wydawnictwo prowadzi również sprzedaż własnych wydawnictw.

Kontakt i sprzedaż

Zamówienia prosimy wysyłać

– na adres – ul. Choiny 2, 20-816 Lublin

– faxem (81) 740-72-40

– pocztą elektroniczną

Zamówione pozycje wysyłamy za zaliczeniem pocztowym.

Leave a Reply

Skip to content