plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Asystent medyczny

STUDIA PODYPLOMOWE  „ASYSTENT MEDYCZNY”

Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie

 

Podkreślana przez wszystkich potrzeba zmian w systemie ochrony zdrowia, braki kadrowe lekarzy i pielęgniarek, szybki rozwój technologii powodujący biurokratyzację działalności podmiotów leczniczych oraz postępująca informatyzacja ich pracy jest przyczyną  zwiększającego się zapotrzebowania na wykształcona kadrę fachowych pracowników medycznych. Potrzeby te potwierdzają statystyki  z których wynika, iż lekarze specjaliści 40% swojego czasu pracy poświęcają na biurokrację, zaś rezydenci nawet 70% (z wypowiedzi Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego z dnia 25.01.2018 roku).

W ramach proponowanej specjalności – asystent medyczny – przewiduje się nabycie podstawowej wiedzy z zakresu organizacji pracy administracyjnej, prowadzenia dokumentacji medycznej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, nabycie umiejętności z zakresu sprawozdawczości  i rozliczania finansowego procedur  oraz pełną kompleksową obsługę administracyjną placówek medycznych : szpitali publicznych i niepublicznych, przychodni oraz gabinetów lekarskich i stomatologicznych.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają podstawową wiedzę z zakresu zarządzania i organizacji w ochronie zdrowia, prawa medycznego, ekonomiki ochrony zdrowia, praw pacjenta, ochrony danych osobowych, technik negocjacji oraz etyki zawodów medycznych.

Studia podyplomowe dedykowane  są absolwentom kierunków: zdrowie publiczne, fizjoterapia, marketing i zarządzanie, analityka, psychologia i podobne.

 

ASYSTENT MEDYCZNY  – OBOWIĄZKI

– rozwiązywanie problemów administracyjnych jednostki leczniczej (propozycje nowych rozwiązań organizacyjnych)

– prowadzenie historii chorób, bieżących informacji o stanie zdrowia pacjentów, uzyskiwanie świadomych zgód pacjentów na proponowane leczenie i zabiegi, przygotowanie wypisów i kart informacyjnych

– analizowanie dokumentacji medycznej w zakresie pełnego i efektywnego rozliczania z płatnikiem

– pełna współpraca z zespołem lekarsko-pielęgniarskim w zakresie organizacji działalności oddziału/przychodni/gabinetu

– odpowiedzialność przed kierownikiem/ordynatorem/lekarzem kierującym.

ZATRUDNIENIE

Asystent Medyczny będzie wsparciem dla fachowego personelu medycznego, wypełni lukę wynikającą z niedostatecznej liczby lekarzy i pielęgniarek oraz zwolni ich z czasowo obciążających czynności typowo urzędniczych, co przełoży się na więcej czasu poświęcanego w ramach godzin pracy dla pacjentów.

Współpraca z kadrą kierownicza lubelskich szpitali zaangażowaną do prowadzenia zajęć ze słuchaczami studiów podyplomowych zapewni  monitorowanie efektów kształcenia, podniesie ich praktyczną  jakość oraz przełoży się na lepsze warunki zatrudnienia absolwentów.

Przewiduje się również wykorzystanie do prowadzenia zajęć pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia co zwiększy efekt praktycznego przygotowania słuchaczy do pracy w podmiotach leczniczych.

INFORMACJE  PODSTAWOWE

 • Czas trwania – 3 semestry
 • Przewidywana liczba zajęć – 360 godzin plus 60 godzin ćwiczeń
 • System studiów podyplomowych – niestacjonarny
 • Zajęcia – zjazdy weekendowe (soboty, niedziele)

Opłaty za studia:

 • 100 zł oplata rekrutacyjna, absolwenci WSSP opłata rekrutacyjna 0 zł
 • 1 200 zł opłata za każdy semestr (możliwość płatności w ratach miesięcznych)
 • dla absolwentów WSSP w Lublinie 25 % rabatu
 • Rekrutacja na zasadach zgłoszeń (dla absolwentów studiów II stopnia oraz studiów I stopnia)
 • Liczba słuchaczy – pomiędzy 60-80

PLAN STUDIÓW

Przedmioty podstawowe:

 1. Podstawy prawa
 2. Podstawy ekonomiki ochrony zdrowia
 3. Podstawy psychologii
 4. Podstawy demografii
 5. Podstawy epidemiologii
 6. Podstawy anatomii człowieka

Przedmioty kierunkowe:

 1. Podstawy zdrowia publicznego
 2. Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 3. Klasyfikacja chorób – kodowanie
 4. Finansowanie ochrony zdrowia – system rozliczeń z NFZ
 5. Systemy informatyczne w ochronie zdrowia
 6. Technologia informacyjna
 7. Język angielski – doskonalący kurs medyczny

STUDIA PODYPLOMOWE

Asystent medyczny

[qbutton size=”big_large_full_width” font_style=”normal” font_weight=”500″ text=”SPRAWDŹ WARUNKI REKRUTACJI” color=”#ffffff” background_color=”#bf001f” border_color=”#bf001f” hover_color=”#bf001f” link=”https://akademia-pol.edu.pl/rekrutacja/” hover_background_color=”#ffffff”]
[qbutton size=”big_large_full_width” style=”white” font_style=”normal” font_weight=”500″ text=”Rekrutacja on-line” link=”https://akademia-pol.edu.pl/rejestracja/” color=”#ffffff” hover_color=”#c60000″ background_color=”#2c4b7d” hover_background_color=”#d6d6d6″ border_color=”#2c4b7d” hover_border_color=”#8fa7bf”]

OPŁATA REKRUTACYJNA- 100 zł ABSOLWENCI WSSP - 0 zł

Punkt rekrutacyjno – konsultacyjny:

 • Lublin:
  Wyższa Szkoła Społeczno- Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie,
  Biuro Studiów Podyplomowych – pok. nr 26 /parter/
  ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
  tel.  81 448 08 20, 81 740 72 40 w. 46
Skip to content