plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Asystent Medyczny

Studia Podyplomowe

Asystent Medyczny

Opis Studiów

Podkreślana przez wszystkich potrzeba zmian w systemie ochrony zdrowia, braki kadrowe lekarzy i pielęgniarek, szybki rozwój technologii powodujący biurokratyzację działalności podmiotów leczniczych oraz postępująca informatyzacja ich pracy jest przyczyną zwiększającego się zapotrzebowania na wykształcona kadrę fachowych pracowników medycznych. Potrzeby te potwierdzają statystyki z których wynika, iż lekarze specjaliści 40% swojego czasu pracy poświęcają na biurokrację, zaś rezydenci nawet 70% (z wypowiedzi Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego z dnia 25.01.2018 roku).

W ramach proponowanej specjalności – asystent medyczny – przewiduje się nabycie podstawowej wiedzy z zakresu organizacji pracy administracyjnej, prowadzenia dokumentacji medycznej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, nabycie umiejętności z zakresu sprawozdawczości i rozliczania finansowego procedur oraz pełną kompleksową obsługę administracyjną placówek medycznych : szpitali publicznych i niepublicznych, przychodni oraz gabinetów lekarskich i stomatologicznych.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają podstawową wiedzę z zakresu zarządzania i organizacji w ochronie zdrowia, prawa medycznego, ekonomiki ochrony zdrowia, praw pacjenta, ochrony danych osobowych, technik negocjacji oraz etyki zawodów medycznych.

Studia podyplomowe dedykowane są absolwentom kierunków: zdrowie publiczne, fizjoterapia, marketing i zarządzanie, analityka, psychologia i podobne.

Sylwetka absolwenta:

Asystent Medyczny będzie wsparciem dla fachowego personelu medycznego, wypełni lukę wynikającą z niedostatecznej liczby lekarzy i pielęgniarek oraz zwolni ich z czasowo obciążających czynności typowo urzędniczych, co przełoży się na więcej czasu poświęcanego w ramach godzin pracy dla pacjentów.

Współpraca z kadrą kierownicza lubelskich szpitali zaangażowaną do prowadzenia zajęć ze słuchaczami studiów podyplomowych zapewni monitorowanie efektów kształcenia, podniesie ich praktyczną jakość oraz przełoży się na lepsze warunki zatrudnienia absolwentów.

Przewiduje się również wykorzystanie do prowadzenia zajęć pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia co zwiększy efekt praktycznego przygotowania słuchaczy do pracy w podmiotach leczniczych.

ASYSTENT MEDYCZNY – OBOWIĄZKI:

Asystent Medyczny będzie wsparciem dla fachowego personelu medycznego, wypełni lukę wynikającą z niedostatecznej liczby lekarzy i pielęgniarek oraz zwolni ich z czasowo obciążających czynności typowo urzędniczych, co przełoży się na więcej czasu poświęcanego w ramach godzin pracy dla pacjentów.

Współpraca z kadrą kierownicza lubelskich szpitali zaangażowaną do prowadzenia zajęć ze słuchaczami studiów podyplomowych zapewni monitorowanie efektów kształcenia, podniesie ich praktyczną jakość oraz przełoży się na lepsze warunki zatrudnienia absolwentów.

Przewiduje się również wykorzystanie do prowadzenia zajęć pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia co zwiększy efekt praktycznego przygotowania słuchaczy do pracy w podmiotach leczniczych.

Przedmioty realizowane w ramach studiów:

Punkt rekrutacyjno – konsultacyjny:

Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
 • Godziny Otwarcia
 • poniedziałek - sobota8:00 – 16:00
 • +48 81 448 08 20
 • rekrutacja@pol.edu.pl
 • Biuro Rekrutacji, pok. nr 27 (parter)

wzór świadectwa studiów podyplomowych

Przedmioty podstawowe:

 1. Podstawy prawa
 2. Podstawy ekonomiki ochrony zdrowia
 3. Podstawy psychologii
 4. Podstawy demografii
 5. Podstawy epidemiologii
 6. Podstawy anatomii człowieka

Przedmioty kierunkowe:

 1. Podstawy zdrowia publicznego
 2. Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 3. Klasyfikacja chorób – kodowanie
 4. Finansowanie ochrony zdrowia – system rozliczeń z NFZ
 5. Systemy informatyczne w ochronie zdrowia
 6. Technologia informacyjna
 7. Język angielski – doskonalący kurs medyczny
Skip to content