plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Technik Administracji

Zawód: TECHNIK ADMINISTRACJI

specjalność – OBSŁUGA CELNA
specjalność – OBSŁUGA UBEZPIECZENIOWA

Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym i zaocznym.
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej; realizuje program MEN.

 

Zajęcia w Akademickim Studium prowadzone będą w laboratoriach Uczelni w większości przez nauczycieli akademickich WSSP.

Kierunek dedykowany jest dla wszystkich którzy chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie szeroko pojętej administracji, tj. prac związanych z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach. Szczególnie zapraszamy absolwentów szkół średnich.

Główną koncepcją kształcenia w zawodzie technik administracji w Akademickim Studium Policealnym W. Pola w Lublinie jest kształcenie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie administracji oraz wszechstronne przygotowanie ich do podjęcia pracy w tej specjalności. Absolwenci otrzymają wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne by podjąć pracę w instytucji administracyjnej i gospodarczej m.in. w: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, podmiotach gospodarczych, zakładach ubezpieczeń społecznych. Słuchacz poznaje wybrane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa finansów publicznych, prawa gospodarczego oraz prawa pracy. Absolwent wie jak profesjonalnie zorganizować pracę biurową i w pełni wykorzystać możliwości techniczne nowoczesnego biura.

Czego uczysz się na zajęciach?

  • redagować pisma urzędowe, prowadzić korespondencję, sporządzać
    sprawozdania, notatki służbowe;
  • sporządzać umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia;
  • przyjmować, klasyfikować, gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać informację oraz dokumentację niezbędną w procesach decyzyjnych;
  • opracowywać projekty aktów administracyjnych;
  • prowadzić podstawową dokumentację księgową;przygotowywać narady, zebrania, konferencje;
  • koordynować wewnętrznie działalność jednostek organizacyjnych w celu udzielenia pomocy kierownikowi tych jednostek.

Technik administracji na rynku pracy
Technik administracji umożliwi absolwentom znalezienie dobrej pracy w szeroko pojętej w instytucji administracyjnej i gospodarczej m.in. w urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych, zakładach ubezpieczeń społecznych i różnego rodzaju przedsiębiorstwach.

Program nauczania:
1. Podstawy przedsiębiorczości
2. Język obcy w administracji
3. Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
4. Podstawy prawa cywilnego
5. Podstawy prawa pracy
6. Podstawy prawa administracyjnego
7. Podstawy finansów publicznych
8. Wykonywanie pracy biurowej
9. Postępowanie w administracji
Słuchacze, którzy wybiorą specjalizację OBSŁUGA CELNA będą realizować dodatkowy program m.in. z następujących przedmiotów:
– prawo celne
– postępowanie celne
– towaroznawstwo
– prawo dewizowe i ustawa karno-skarbowa
– obrót towarowy z zagranicą
– taryfikacja.

Słuchacze, którzy wybiorą specjalizację OBSŁUGA UBEZPIECZENIOWA będą realizować dodatkowy program m.in. z następujących przedmiotów:
– prawo ubezpieczeniowe
– marketing i reklama w ubezpieczeniach
– umowy ubezpieczeniowe
– likwidacja szkód
– ekonomika zakładów ubezpieczeniowych

 

Pobierz broszurę informacyjną – pobierz

Absolwenci otrzymają CERTYFIKAT poświadczający przygotowanie do pracy w obsłudze celnej lub obsłudze ubezpieczeniowej.

Skip to content