plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Akademickie Centrum Animaloterapii WSSP im. W. Pola w Lublinie

W związku z dynamicznym rozwojem cywilizacyjnym, oprócz nowoczesnych terapii medycznych mających na celu poprawę, jakości funkcjonowania człowieka, coraz częściej sięga się do klasycznych metod opartych na kontakcie z przyrodę, a w szczególności zwierzęciem.

Od szeregu lat prowadzone badania, szczególnie w krajach najwyżej rozwiniętych ekonomicznie, wykazują znaczną poprawę, jakości zdrowia oraz samopoczucia w zakresie somatycznym, psychicznym i społecznym, osób mających kontakt ze zwierzętami (Allen, 1991; Serpell, 1983, 1999; Friedmann, 1990, 1991; Melson, 1990; Anderson, 1992; Anderson, Reid, Jennings, 1992; Raveis, 1993; Kidd, 1994; Nadgengast, 1997; Baun, 1998; Bernathez, 2000; Hergovich, 2002; Coren, 2003; Beetz, Ascione, 2004; Miklosi, 2012; Korczyński, Popiołek, 2013, 2014; Hare, 2014).

Celem utworzenia ACA jest propagowanie wśród studentów i słuchaczy WSSP w Lublinie animaloterapii, ukierunkowanej na aktywny kontakt ze światem przyrody, jako komplementarnej metody poprawy, jakości funkcjonowania człowieka nie tylko niepełnosprawnego. Miedzy innymi poprzez realizowanie spotkań, konferencji, kursów i studiów podyplomowych z zakresu Kynoterapii i Hipoterapii oraz prowadzenie badań naukowych nad ich skutecznością.

W zakresie studiów wyższych

Studenci kierunku „Fizjoterapia” drugiego roku studiów I stopnia lub rozpoczynający studia II stopnia mają możliwość dokonania wyboru kursu z zakresu Kynoterapii lub Hipoterapii. Po ukończeniu uzyskują dodatkowe kompetencje w postaci uprawnień do wykonywania zawodu Kynoterapeuty (Dzienniku Ustaw 2010 nr 82 poz. Nr: 537323007) lub Instruktora Hipoterapii (Dzienniku Ustaw 2010 nr 82 poz. Nr: 537323006).

Studenci kierunku „Wychowanie fizyczne” drugiego roku studiów I stopnia mają możliwość realizacji kursu z zakresu Hipoterapii. Po ukończeniu uzyskują dodatkowe kompetencje w postaci uprawnień do wykonywania zawodu Instruktor ruchu – Hipoterapeuta (Dzienniku Ustaw 2010 nr 82 poz. Nr: 537323006).

W zakresie studiów podyplomowych

Dla wszystkich zainteresowanych z poza WSSP realizacja trzy semestralnych studiów podyplomowych z Kynoterapii o oraz dwu semestralnych z Hipoterapii. Po ich ukończeniu absolwenci uzyskują dyplom uprawniający do wykonywania zawodu Kynoterapeuty (Dzienniku Ustaw 2010 nr 82 poz. Nr: 537323007) lub odpowiednio Instruktora Hipoterapii (Dzienniku Ustaw 2010 nr 82 poz. Nr: 537323006).

W zakresie działalności naukowej

Prowadzenie badań nad skutecznością kynoterapii i hipoterapii w zakresie poprawy, jakości funkcjonowania osób starszych, niepełnosprawnych, chorych oraz innych potrzebujących tego rodzaju terapii. Jak również efektami kynoterapii w procesach edukacyjno-wychowawczych dzieci i młodzieży.

Struktura organizacyjna:

ACA – jest jednostką ogólnouczelnianą powołaną Zarządzeniem Rektora i podległą bezpośrednio pod Rektora.

Kierownik: prof. dr hab. Mariusz Korczyński, tel. 501 473 480

Sekcja Kynoterapii: mgr Judyta Popiołek, tel. 504 248 941

Sekcja Hipoterapii: mgr Jolanta Sobstyl, tel. 500 004 469

Skip to content