plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

W Portugalii o rozwijaniu współpracy w ramach programu Erasmus+

Możliwości współpracy dydaktycznej, wymiana studentów i pracowników, a także organizowanie kursów z zakresu turystki i gastronomii – to niektóre z tematów poruszone podczas wizyty pracowników Akademii Wincentego Pola w Politechnice w Guardzie i Seii w Portugalii.

Delegacja AWP gościła w Politechnice w Guardzie i Seii w Portugalii w dniach 20-23 maja. Nasi wykładowcy mieli okazję obejrzeć uczelnie, kampus i podyskutować z pracownikami na temat możliwości szeroko pojętej współpracy.

W skład delegacji AWP weszli: dr Małgorzata Gorzel, prof. AWP, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i kierownik Katedry Kosmetologii, Denys Miroshnikov, kierownik Biura Rekrutacji i pełnomocnik rektora ds. Partnerstwa Wschodniego, Katarzyna Misztal, lektor języka hiszpańskiego, Magdalena Futa z dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych, Izabela Gauda z dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Adrian Piotrowski z Biura Promocji AWP.

Nasi przedstawiciele spotkali się z wiceprezydentem uczelni Manuelem Antonio Brites Salgado, dyrektorem Szkoły Turystyki i Hotelarstwa Jose Alexandre dos Santos Vaz Martins, a także profesorem Ricardo Guerra.

Każda ze stron zaprezentowała swoją uczelnię – ofertę kształcenia, jak i walory edukacyjne oraz perspektywy współpracy.

– Wizyta w Politechnice niesie ze sobą duże możliwości współpracy pomiędzy uczelniami, szczególnie w zakresie Wydziału Turystyki i Rekreacji. Istnieje możliwość współpracy dydaktycznej, tj. wymiany studentów czy nauczycieli akademickich pomiędzy uczelniami, a także organizowania krótkich kursów z zakresu turystki czy też gastronomii – mówi dr Małgorzata Gorzel, prof. AWP.

Podczas kilkudniowej wizyty pracownicy obydwu uczelni dyskutowali także o współpracy naukowej i projektach. Delegacja Akademii zaprosiła portugalskich profesorów do zasilenia rady naukowej naszego czasopisma Archives of Tourism, Hospitality and Sport Science, a także wręczono zaproszenia na jesienną konferencję „Nowoczesne trendy w branży HoReCA”, którą organizuje AWP.

Wyjazd był organizowany w ramach programu Erasmus+.

Skip to content