plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Studiuj Zarządzanie w AWP! Zapraszamy na nowy kierunek

Jesteś przedsiębiorczy? Masz dużo pomysłów i lubisz przejmować inicjatywę? Te studia są dla ciebie! Wybierz nowy kierunek Zarządzanie w Akademii Wincentego Pola i zdobądź dobry zawód.

– Zagadnienie zarządzania dotyczy wszystkich obszarów życia, nie tylko w przedsiębiorstwach ma ono znaczenie. To atrakcyjny kierunek do studiowania – podkreśla dr Teresa Kondrakiewicz, kierownik Katedry Ekonomii i Zarządzania w AWP. I dodaje: – Studenci poznają u nas różne aspekty zarządzania, szerokie spektrum zagadnień. Zdobędą wiedzę z zakresu nauk pokrewnych, m.in. psychologii, informatyki, ale także umiejętności praktyczne. Zaplanowaliśmy dla nich dużo ćwiczeń i symulacji, gdzie będą się wcielać w różne role. Patrząc na zmiany we współczesnym świecie i turbulentnym otoczeniu, taka wiedza i doświadczenie są bardzo przydatne.

Kierunek Zarządzanie w AWP ruszy od nowego roku akademickiego, w październiku 2024, ale zapisy już ruszyły. Zajęcia będą odbywać się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Czas trwania studiów to 3 lata. Absolwent uzyska tytuł licencjata.

Zarządzanie od podszewki

Głównym celem kształcenia na kierunku studiów Zarządzanie I stopnia o profilu praktycznym jest wyposażenie absolwenta w wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne umożliwiające samodzielne podejmowanie decyzji i działań w zakresie organizacyjnych, technicznych, ekonomicznych i społecznych aspektów zarządzania. Studia pozwolą na poznanie zasad tworzenia i rozwoju różnych form działalności gospodarczej oraz nowoczesnych informatycznych systemów zarządzania i narzędzi informatycznych wykorzystywanych w procesach zarządzania. Studenci zdobędą interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności praktyczne potrzebne do funkcjonowania organizacji na konkurencyjnym rynku.

Absolwenci kierunku Zarządzanie I stopnia będą potrafili ustalić niewłaściwie działające obszary funkcjonowania organizacji i zaproponować oraz wdrożyć odpowiednie rozwiązania, wykorzystując nowoczesne narzędzia informatyczne w miejscu pracy. Dzięki poznanym metodom i technikom zarządzania, będą również w stanie podjąć indywidualną działalność gospodarczą oraz rozwiązać problemy pojawiające się na etapie tworzenia i rozwoju własnego biznesu.

Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich, z których zdecydowana większość posiada doświadczenie zawodowe zdobyte również poza uczelnią. Przyjęta koncepcja kształcenia zakłada aktywną i szeroką współpracę z przedstawicielami pracodawców, w tym ich czynny udział w zajęciach oraz studenckich praktykach zawodowych.

Studenci mogą wybrać specjalność „Zarządzanie firmą” lub „Zarządzanie zasobami ludzkimi”.

Perspektywy zawodowe

Absolwent specjalności „Zarządzanie firmą” posiada wiedzę w zakresie zarządzania, konieczną do efektywnego prowadzenia nowoczesnych przedsiębiorstw. Rozumie mechanizmy funkcjonowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jest przygotowany do skutecznego zarządzania nimi, zna kluczowe obszary, w tym prawne, finanse, rachunkowość i podatki, zarządzanie kosztami. Nabywa umiejętność stosowania narzędzi informatycznych oraz kompetencje w zakresie rozwoju przedsiębiorstw bądź samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Kompleksowe postrzeganie przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, łączące filozofię, strategię i podstawy prowadzenia biznesu z praktycznymi systemami, metodami, narzędziami i instrumentami zarządzania pozwala na skuteczne rozwiązywanie problemów, rozstrzyganie dylematów i podejmowanie optymalnych decyzji zarządczych.

Specjalność „Zarządanie zasobami ludzkimi” jest odpowiedzią na zgłaszane przez współczesne organizacje zapotrzebowanie na kadry o najwyższym potencjale, umiejętnościach, kompetencjach i motywacji do działania. Jest specjalnością przydatną dla każdego typu menedżera, ponieważ przygotowuje do podjęcia pracy w charakterze kierowniczym lub eksperta ds. personalnych. Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu monitorowania i analizy rynku pracy, negocjacji, rozwiązywania konfliktów, strategicznego kierowania rozwojem pracowników, ich rekrutacją, selekcją i doborem, motywowaniem i kontrolowaniem – przy wykorzystaniu narzędzi i technologii informatycznych.

Możliwości pracy po studiach na kierunku Zarządzanie:

– menedżer mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

– własna działalność gospodarcza

– praca na stanowiskach analitycznych

– praca na stanowiskach kierowniczych w podmiotach o różnej charakterystyce – zarządzanie w obrębie sprzedaży, marketingu, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi, logistyki, produkcji i usług

– praca na stanowiskach specjalistów w instytucjach wyspecjalizowanych w różnych obszarach zarządzania zasobami ludzkim, np. firmy szkoleniowe, agencje pośrednictwa pracy

Zgłoście się już dziś!

BIURO REKRUTACJI

pokój: nr 27 (parter)

Telefon: (+48) 81 448 08 20

E-mail: rekrutacja@pol.edu.pl

Godziny pracy: 8:00 – 16:00 (poniedziałek – sobota)

Skip to content