plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Studenci AWP zdobywali nowe doświadczenia na konferencji o turystyce zrównoważonej

Studenci kierunku Turystyka i rekreacja Akademii Wincentego Pola wzięli udział w konferencji „Współpraca-Innowacje-Turystyka Zrównoważona”, która odbyła się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.

Wydarzenie zostało zorganizowane 6 czerwca przez Polską Organizację Turystyczną we współpracy z regionalnymi organizacjami turystycznymi. To część dwuletniego projektu mającego na celu promowanie zrównoważonej turystyki w Polsce.

– Na takich konferencjach przekazywana jest bardzo konkretna i precyzyjna wiedza. Tematy poruszane na konferencji dotyczyły zrównoważonego rozwoju, sztucznej inteligencji oraz analizy tego, co się dzieje w turystyce w województwie lubelskim. Wiedza była specjalistyczna i sądzę, że studenci mogą znaleźć na takich konferencjach interesujące tematy do swoich prac magisterskich – podkreśla dr Jerzy Wójcik, wykładowca na kierunku Turystyka i rekreacja AWP.

Konferencja miała charakter ogólnopolski i zgromadziła przedstawicieli najważniejszych instytucji związanych z turystyką z całego kraju. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w dyskusjach merytorycznych dotyczących zagadnień turystyki zrównoważonej w regionie. Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów oraz omówienia innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie turystyki.

Udział studentów Akademii Wincentego Pola w konferencji „Współpraca-Innowacje-Turystyka Zrównoważona” był nie tylko cennym doświadczeniem edukacyjnym, ale także okazją do aktywnego włączenia się w dyskusje na temat przyszłości turystyki w Polsce. Wydarzenie to podkreśliło znaczenie edukacji i współpracy w promowaniu zrównoważonego rozwoju turystyki.

Skip to content