plREKRUTACJA 2023 / 2024 - DOŁĄCZ DO NAS

Rektor AWP: Nasz absolwent to praktyk przygotowany bardzo dobrze do wykonywania zawodu

Dlaczego warto wybrać Akademię Wincentego Pola na studia, co uczelnia oferuje studentom i co ją wyróżnia na tle innych – o tym wszystkim rozmawiamy z Rektorem AWP dr. hab. Mariuszem Korczyńskim, prof. AWP.

Rozpoczyna się rekrutacja zimowa, m.in. na kierunki anglojęzyczne. Na lubelskim i ogólnopolskim rynku młodzi ludzie mogą znaleźć bogaty wybór uczelni. Dlaczego mieliby zdecydować się na Akademię Wincentego Pola?

Akademia Wincentego Pola jest od dawna nastawiona na bardzo nowoczesny system kształcenia. Świadczy o tym chociażby ciągła inwestycja w nowe obiekty dydaktyczne, szkoleniowe, inwestycja w nawiązywanie nowych relacji z uczelniami krajowymi, ale też międzynarodowa współpraca. W chwili obecnej współpracujemy z wieloma zachodnimi uczelniami wyższymi i realizujemy wspólnie ciekawe przedsięwzięcia.

Jednak głównym atutem uczelni, który kandydat na studia powinien brać pod uwagę jest to, że mamy bardzo dobrą kadrę oraz bazę dydaktyczną. To kadra doskonałych praktyków, nie tylko naukowców teoretyków, ale również ludzi, którzy są wysoko wykwalifikowanymi specjalistami z zakresu nauczanych u nas przedmiotów. Ta kwestia jest  bardzo istotna bowiem nasza Akademia realizuje kształcenie na kierunkach o profilu  praktycznym.

Co wyróżnia Akademię na tle innych uczelni?

Przede wszystkim fakt, że nasza uczelnia jest jedną z najbardziej umiędzynarodowionych uczelni w kraju. Studiują u nas ludzie z ponad 60 krajów świata, ze wszystkich kontynentów. Nasza Akademia jest przygotowana do podjęcia trudu pracy z każdą osobą, nieważne z jakich rejonów świata pochodzi i  z jakiej kultury się wywodzi. Jesteśmy Akademią o dużym potencjale międzykulturowym.

Posiadamy również, oprócz bogatego zaplecza dydaktycznego w postaci Akademickiego Centrum Fizjoterapii, Centrum Symulacji Medycznej i całego obiektu do kształcenia w zakresie nauk medycznych, zaplecze internatowe. Mamy przygotowane miejsca noclegowe w akademiku dla kandydatów na studia.

Wyróżniają nas również wśród innych uczelni bardzo dobre relacje ze środowiskiem sportowym Lubelszczyzny.  Od samego początku funkcjonowania uczelni przykładamy dużą wagę do współpracy z tym środowiskiem. Jako jedyni w Lublinie i regionie posiadamy kierunek Wychowanie fizyczne, zarówno I, jak i II stopnia. Posiadamy też umowy z niemal wszystkimi lubelskimi klubami sportowymi w zakresie wspierania młodych sportowców w ich rozwoju intelektualnym. Mamy bardzo duże doświadczenie w tym zakresie. Dumą naszej Akademii jest fakt, że od 20 lat wielu wybitnych sportowców kształciło się właśnie u nas zdobywając tytuły licencjata czy magistra.

Jak określiłby Pan absolwenta Akademii Wincentego Pola? Jaki to człowiek?

Jak już wspominałem, nasza Akademia jest uczelnią o profilu praktycznym, dlatego absolwent AWP to praktyk przygotowany bardzo dobrze do wykonywania zawodu. Wszystkie kierunki, które realizujemy są o charakterze praktycznym. Wyróżniamy się na lubelskim rynku tym, że pracodawcy bardzo chętnie zatrudniają osoby, które ukończyły naszą Akademię. To dla nas bardzo istotna informacja.

Mamy nawiązane umowy z wieloma instytucjami i zakładami pracy, gdzie nasi studenci odbywają praktyki. Takim przykładem są kierunki medyczne, chociażby pielęgniarstwo. Mamy zawarte umowy ze szpitalami zarówno w Lublinie, jak i placówkami medycznymi w całym województwie, gdzie nasi studenci zdobywają kwalifikacje praktyczne. Połowa programu ich kształcenia to właśnie praktyki. Ten stopień przygotowania praktycznego odgrywa bardzo ważną rolę w kwestii powodzenia w ich późniejszym życiu zawodowym.

Podobnie studenci kierunku Turystyka i Rekreacja odbywają praktyki w hotelach czy restauracjach, z którymi także mamy wielostronną ugruntowaną współpracę.  Ale nasi studenci realizują praktyki również za granicą. Wyjeżdżają w ramach programu Erasmus+, praktykują między innymi w Grecji, we Włoszech, w Hiszpanii, Portugalii, zdobywając kompetencje obowiązujące na tamtym  rynku pracy pogłębione o kompetencje międzykulturowe.  

Podsumowując, inwestujemy w praktyczną naukę młodych ludzi, nie ograniczając się do teorii. Nasi studenci nie siedzą tylko w ławkach, ale wyjeżdżają na zajęcia w terenie, obozy sportowe. Mamy w tym zakresie naprawdę bogate doświadczenie i bogatą ofertę.

Niedawno uczelnia uruchomiła nowoczesne Centrum Nauk Medycznych. Jakie są dalsze plany?

Obok Centrum chcemy wybudować pełnowymiarowe boisko wielofunkcyjne. To jeden z planów. Co roku powiększamy także ofertę kierunków studiów. Ostatnio uruchomiliśmy Dietetykę oraz studia magisterskie z Wychowania fizycznego, a od października zapraszamy na nowe studia – Zarządzanie. W planach mamy już uruchomienie kolejnych kierunków, o czym na pewno będziemy informować. Przygotowujemy się również do obchodów 25-lecia. Warto przypomnieć, że w 1999 roku oddaliśmy do użytku główny gmach uczelni, a w październiku 2000 roku odbyła się pierwsza inauguracja.

Nie stoimy w miejscu, cały czas rozwijamy się zarówno pod względem infrastruktury, jak i oferty kształcenia dla młodych ludzi, dlatego warto wybrać naszą Akademię. To gwarancja dobrego wykształcenia i atrakcyjnej pracy. 

Skip to content