plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Pracownicy AWP szkolili się w Słowacji

Troje pracowników Akademii Wincentego Pola spędziło kilka dni na Uniwersytecie Preszowskim w Słowacji, by wymieniać się doświadczeniami zawodowymi i nabywać nowe umiejętności.

Dwie delegacje AWP były na Uniwersytecie Preszowskim w październiku. Wykładowcy kierunku wychowanie fizyczne spędzili w Słowacji trzy dni. W skład pierwszej delegacji weszła dr Marta Niewczas, a drugiej – dr hab. Paweł Król i dr Paweł Ostrowski, prof. AWP.

Pracownicy naszej uczelni i uczelni słowackiej wymieniali się doświadczeniami oraz dobrymi praktykami w zakresie metodologii prowadzenia zajęć na kierunku wychowanie fizyczne. Celem wyjazdów było zwiększenie kompetencji zawodowych wykładowców, a także wypracowanie modelu form realizacji zajęć dydaktycznych ukierunkowanych na najwyższy poziom sukcesu dydaktycznego i organizacyjnego. Przedstawiciele AWP nawiązali też nowe kontakty ze słowackimi instytucjami, instruktorami i trenerami.

Wyjazd naszych wykładowców był również okazją do szkoleń. I tak szkolenie dla dr Niewczas obejmowało m.in. techniki i metody stosowane podczas trenowania sztuk walki, karate tradycyjnego, karate kihon, kata i kumite.

Z kolei dr hab. Paweł Król i dr Paweł Ostrowski wzięli udział w szkoleniach z metod trenowania i udoskonalania technik pływania w stylu dowolnym, grzbietowym, klasycznym czy motylkowym.

Obydwa wyjazdy były organizowane w ramach programu Erasmus+.

Skip to content