plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Podaruj 1,5 % podatku na naszą Fundację i wesprzyj młodych

Jeśli chcesz wesprzeć młodych ludzi, którzy chcą się rozwijać i studiować, podaruj swój 1,5 % podatku na Fundację Na Rzecz Rozwoju Młodzieży Akademii Wincentego Pola.

– Fundacja wspiera młodzież, która chce podjąć kształcenie w naszej Akademii, a która znajduje się w trudnej sytuacji życiowej. Pomagamy także osobom już studiującym u nas – mówi prezes Fundacji Na Rzecz Rozwoju Młodzieży i rektor Akademii Wincentego Pola, dr hab. Mariusz Korczyński, prof. AWP.

Na tym nie koniec. Fundacja wspiera także studentów AWP uzdolnionych sportowo, którzy chcą rozwijać swój talent i rywalizować na arenie wojewódzkiej, ogólnopolskiej a nawet międzynarodowej. Funduje im stypendia sportowe.

Na stypendia mogą też liczyć młodzi ludzie ze Wschodu, którzy aplikują na naszą uczelnię. Biorą udział w konkursie na najlepsze prace o naszej Akademii, jak i przygotowują prace o swoich pasjach.

Dodatkowo, Fundacja organizuje rozmaite wydarzenia, np. Dni Dogoterapii, podczas których omawiane są m.in. metody wspierania leczenia chorób u ludzi poprzez zajęcia z udziałem specjalnie wyszkolonych psów.

– Żeby otrzymać wsparcie, trzeba złożyć podanie do prezesa Fundacji, w którym będą przedstawione argumenty dlaczego dana osoba powinna uzyskać od nas taką pomoc – puentuje rektor Mariusz Korczyński.

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Młodzieży ma status Organizacji Pożytku Publicznego.

Wpisz nasz KRS: 0000202613 w rozliczeniu PIT i wesprzyj młodych ludzi!

Skip to content