plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Międzynarodowa Konferencja 9-10 maj 2019

Pragniemy poinformować, że  Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza  im.  Wincentego Pola w Lublinie wraz z Instytutem Medycyny Wsi w Lublinie organizują w dniach 9 i 10 maja 2019 r.  Międzynarodową Konferencję Naukową której głównym tematem będzie:

Usprawnianie funkcjonalne w uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego dzieci i dorosłych

 

Celem Konferencji jest, przede wszystkim, określenie uwarunkowań opanowania, w optymalnym stopniu, samodzielności w czynnościach codziennych przez osoby z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego oraz przedstawienie możliwości powiązania zróżnicowanych, zindywidualizowanych form rehabilitacji medycznej z wymogami środowiskowymi.

Konferencja przeznaczona jest dla osób zajmujących się zawodowo rehabilitacją dzieci i dorosłych z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, w szczególności, dla lekarzy, fizjoterapeutów, pedagogów specjalnych, terapeutów zajęciowych i psychologów.

Ponadto, adresujemy nasze zaproszenie do badaczy z obszaru patologii i profilaktyki i rehabilitacji trwałych następstw uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego. W tym zakresie szczególną uwagę poświęcimy boreliozie, stwarzającej znaczne trudności w diagnostyce, terapii i rehabilitacji.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji, na którą wstęp jest wolny, a także  do ewentualnego zaprezentowania referatu związanego z głównym tematem. Prosimy również o przesłanie do końca lutego tytułu referatu, imion i nazwisk autorów pracy, z podkreśleniem nazwiska osoby wygłaszającej referat. Prosimy także o poinformowanie, czy praca jest pracą badawczą, czy poglądową. Przewidziany czas na wygłoszenie 20 min; referaty można wygłaszać w języku angielskim lub w języku polskim. Wszystkie przeźrocza powinny zostać opisane w obu językach, na oddzielnych prezentacjach dla równoczesnego wyświetlania na dwóch ekranach.

Dodatkowe informacje: 

Konferencja odbędzie się w dniu 9 maja w Wyższej Szkole Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie; z kontynuacją w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie w dniu 10 maja 2019 r.

Wykłady zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym: Archives of  Physiotherapy and Global Researches.

Wyróżniające się prace badawcze, które zostaną zaprezentowane podczas sesji naukowej, mają szansę na opublikowanie w Annals of Agricultural and Environmental Medicine, po uzyskaniu pozytywnych opinii Recenzentów (czasopismo jest indeksowane w bazie CurrentContents, IF= 1.116).

Komitet Naukowy zastrzega sobie prawo do oceny prac.

Wszystkie informacje prosimy przesyłać na adres mailowy konferencji: konferencja@wssp.edu.pl

J.M. Profesor, dr hab. Witold Kłaczewski
RektorWyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie
Dr hab. med. Lech Panasiuk
DyrektorInstytut Medycyny Wsi w Lublinie
Skip to content