plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Wizyta Ministra Edukacji i Nauki prof. dr hab. Przemysława Czarnka-podniesienie statusu uczelni do rangi Akademii Nauk Stosowanych i otwarcie Centrum Symulacji Medycznej

W dniu dzisiejszym w siedzibie naszej Uczelni gościliśmy Ministra Edukacji i Nauki prof. dr hab. Przemysława Czarnka, który przyjechał by osobiście na ręce Pana Rektora prof. dr hab. Witolda Kłaczewskiego i Prezydenta – Założyciela doc. Henryka Stefanka przekazać decyzję o podniesieniu statusu naszej uczelni do rangi Akademii Nauk Stosowanych. Jednocześnie podczas uroczystości Pan Minister, Władze Uczelni oraz Województwa Lubelskiego otworzyli w naszej uczelni innowacyjne Centrum Symulacji Medycznej.

 

Centrum Symulacji Medycznej powstało w ramach projektu Ministerstwa Zdrowia „Innowacyjne kształcenie na kierunku pielęgniarstwo – utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie”. Okres realizacji projektu to:  1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r., a wartość projektu to kwota: 2 586 318,72 zł. Uczelnia z własnych środków zrealizowała 3 Pracownie Umiejętności Pielęgniarskich i jedną Pracownię Umiejętności Położniczych. Prace adaptacyjne dotyczące utworzenie CSM rozpoczęły się w czerwcu 2021 r. i zostały już zakończone. Powierzchnia powstałego Centrum Symulacji to ponad   600 m2. Celem utworzonego Centrum Symulacji Medycznej jest poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo i innych kierunków medycznych prowadzonych w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie. Uczelnia przygotowała w ramach projektu program rozwojowy uczelni, który zawiera kluczowe założenia funkcjonowania Centrum. Studenci WSSP w Lubinie będą korzystać z nowej infrastruktury technicznej i lokalowej oraz będą mieli dostęp do nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych wspomagających nauczanie. Udział w zajęciach prowadzonych metodami symulacji medycznej pozwoli im podnieść swoje kompetencje zawodowe, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta w pracy zawodowej.

 

 

 

Media o nas:

TVP_Teleexpress

TVP3 Lublin – Akademia Nauk Stosowanych i nowe centrum symulacji

TVP3 Lublin_ Panorama Lubleska

Kurier Lubelski

Dziennik Wschodni

Lublin nasze miasto

Nowy Tydzień

Gazeta Wyborcza

Polskie Radio Lublin – Tu będą studenci pielęgniarstwa w lubelskiej WSSP rusza CSM

Polskie Radio Lublin- Lubelska uczelnia z wyższym statusem

Polskie Radio Lublin – Otwarcie Centrum Symulacji Medycznej 

Radio Eska

Radio Opole

Radio VOX FM

Dzieje.pl

Lubelski.pl

 

 

 

 

Skip to content