plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

W okresie od 1-31 marca 2022 roku nabór wniosków o przyznanie stypendiów socjalnych

Zapraszamy do składania wniosków stypendialnych.
W okresie od 1 do 31 marca 2022 roku będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie stypendiów socjalnych na semestr letni roku akademickiego 2021/2022.
 
Osoby, które dotychczas nie korzystały z tego typu pomocy lub których sytuacja materialna zmieniła się od semestru zimowego powinny wypełnić załącznik nr 1 do Regulaminu (generator). W przypadku braku zmian wypełnia się ZAŁĄCZNIK 1A.
Szczegółowe informacje, warunki przyznawania znajdują się w zakładce „STUDENT – POMOC MATERIALNA„.
 
Wypłata stypendiów socjalnych i rektorskich za semestr letni (luty-czerwiec br.) odbędzie się po marcowym naborze wniosków i zatwierdzeniu podziału środków finansowych przez Uczelnianą Komisję Stypendialną, tj. w drugiej połowie kwietnia br.
Skip to content